Print this page
utorak, 08 oktobar 2019 17:23

Održana konferencija „Osnaživanje regionalne saradnje i nadzora zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu“

Regionalnu parlamentarnu konferenciju otvorili su potpredsjednik Skupštine Crne Gore Genci Nimanbegu, predsjednica Odbora za rodnu ravnopravnost Skupštine Crne Gore Nada Drobnjak, direktor Vestminsterske fondacije za demokratiju za Zapadni Balkan Emil Atanasovski. 

Vestminsterska fondacija za demokratiju, u saradnji sa Odborom za ljudska prava i slobode i Odborom za rodnu ravnopravnost organizovala je regionalnu parlamentarnu konferenciju na temu „Osnaživanje regionalne saradnje i nadzora zakonodavstva u oblasti ljudskih prava i rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu“ na Cetinju 8. oktobra 2019. godine.

Uvažavajući što su dva odbora Skupštine Crne Gore domaćini prve regionalne konferencije u okviru ovog projekta, predsjednik Skupštine Crne Gore Ivan Brajović se, tokom trajanja konferencije, sastao sa Emilom Atanasovskim, direktorom Kancelarije Vestminsterske fondacije za Zapadni Balkan.

Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode Skupštine Crne Gore dr Halil Duković, je na konferenciji predstavio rezultate uspješnog rada Odbora za ljudska prava i slobode, ali i prepreke i izazove sa kojima se Odbor susreće u sprovođenju kontrolne i nadzorne uloge.

Učesnici/ce konferencije bili/e su predstavnici/ce odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost iz parlamenata zemalja Zapadnog Balkana, kao i eksperti/kinje za ljudska prava, rodnu ravnopravnost, parlamentarni nadzor i post-zakonodavni nadzor iz Ujedinjenog Kraljevstva i regiona Zapadnog Balkana.

Tokom Konferencije su predstavljena iskustva regionalne saradnje u oblasti ljudskih prava i rodne ravnopravnosti na Zapadnom Balkanu i ključna pitanja i prepreke sa kojima se parlamentarni odbori za ljudska prava suočavaju prilikom sprovođenja nadzora nad implementacijom zakonodavstva.

Dina Melhem, regionalna direktorica i viša savjetnica za ljudska prava i Shannon O’Connell, viša savjetnica za rodnu ravnopravnost, inkluziju i politiku u Vestminsterskoj fondaciji za demokratiju govorile su o međunarodnim praksama u sprovođenju nadzora nad zakonodavstvom koje se tiče ljudskih prava i rodne ravnopravnosti. Ekspert Žarko Hadži- Zafirov predstavio je ključne nalaze  Regionalne studije o radu odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na Zapadnom Balkanu.

U drugom dijelu Konferencije, viši savjetnik za upravljanje Vestminsterske fondacije za demokratiju Franklin De Vrieze govorio je o najboljim praksama i metodologijama post-zakonodavnog nadzora.

Takođe, predstavljen je i HUGEN Akcioni plan i aktivnosti opredijeljene za podršku parlamentima Zapadnog Balkana u nadzoru nad zakonodavstvom u oblasti ljudskih prava i rodne ravnopravnosti.

Konferencija je dio aktivnosti Vestminsterske fondacije za demokratiju i Mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na Zapadnom Balkanu (HUGEN) koje se realizuju u okviru Programa podržanog od strane Ministarstva vanjskih poslova Norveške koji implementira Vestminsterska fondacija za demokratiju u periodu od aprila 2019.  do novembra 2021. U relizaciji ovog projekta učestvuju parlamenti Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije i Crne Gore.

U okviru konferencije je održan i koordinacioni sastanak Upravnog odbora Mreže odbora za ljudska prava i rodnu ravnopravnost na Zapadnom Balkanu (HUGEN), koja je formirana u okviru pomenutog projekta.

Galerija fotografija