srijeda, 20 februar 2019 09:58

Delegacija Skupštine na Parlamentarnom plenumu EZ i Trećem parlamentarnom forumu JIE o energetskoj efikasnosti i klimi

Delegacija Skupštine Crne Gore, koju su činili poslanici Filip Vuković i Aleksandar Damjanović, učestvovala je na sastanku Parlamentarnog plenuma Energetske zajednice, koji je održan u Evropskom parlamentu, 19. februara 2019. godine, u Briselu. Takođe, delegacija je učestvovala na Trećem parlamentarnom forumu Jugoistočne Evrope (JIE) o energetskoj efikasnosti i klimi, organizovan od strane Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), uz podršku Otvorenog regionalnog fonda za JE – Energetska efikasnost.

Tokom Foruma, koji je organizovan u susret održavanju sastanka Parlamentarnog plenuma, poslanici nacionalnih parlamenata ugovornih strana Energetske zajednice i predstavnici škola političkih studija iz šest zemalja JIE, upoznali su se sa „Nacrtom izvještaja o budućnosti energetske efikasnosti u Energetskoj zajednici nakon usvajanja paketa Čista energija u EU“ koji je pripremio i predstavio poslanik Skupštine Crne Gore, Aleksandar Damjanović.

U svom izlaganju, poslanik Damjanović je istakao da Nacrt izvještaja predstavlja pokušaj da zemlje regiona uvide izuzetan značaj energetske efikasnosti za povećanje životnog standarda i uopšte privrednog razvoja, kao i da pokažu spremnost i sposobnost da, kao članice Energetske zajednice, zajednički djeluju na ovom polju. Saopštio je da se zajedničkim pristupom, čiji je segment i predstavljeni izvještaj, nastoji pokazati i namjera zemalja regiona da ne žele kasniti sa usvajanjem i primjenom novog zakonodavstva na polju energetske efikasnosti u odnosu na paket „Čista energije za sve Evropljane“. U vezi sa tim pozvao je zemlje regiona da ne gube vrijeme i pokažu da su zaslužile partnerski odnos sa evropskim institucijama i EU. Istakao je da je neophodna svojevrsna pobjeda nad energetskim siromaštvom u našem regionu, i to ne samo, na način da cijena energije bude manja nego i da potrošnja energije, takođe, bude manja. Naglasio je da zemlje Zapadnog Balkana jedino zajedno mogu, bez odlaganja ispuniti postavljene cljeve, koji se odnose i na transponovanje i na punu primjenu postojećeg i novog zakonodavstva u oblasti EE.

Učesnici Foruma su tokom diskusije dali svoje sugestije, komentare i predloge, nakon čega je utvrđen konačan tekst Nacrta izvještaja koji predstavlja zajedničke stavove parlamentaraca i škola političkih studija, a koji je poslanik Damjanović prezentovao na sastanku Parlamentarnog plenuma sa poslanicima Evropskog parlamenta. Navedeni izvještaj biće predmet usvajanja na sledećem sastanku Parlamentarnog plenuma koji se planira održati 12. decembra 2019. godine u Moldaviji.

Sastanak Parlamentarnog plenuma sa poslanicima Evropskog parlamenta otvorili su Jerzy Buzek, predsjednika Odbora za industriju, istraživanje i energetiku Evropskog parlamenta i Eugen Carpov, predsjednik Odbor za nacionalnu bezbednost, odbranu i javni red, u ime predsjedavanja Moldavije Energetskom zajednicom. Tokom sastanka, na kojem je poslanik Damjanović bio izvjestilac za oblast energetske efikasnosti, poslanici Evropskog parlameta su pozdravili i podržali želje ugovornih strana Energetske zajednice za usvajanjem izmjena direktiva koje čine paket Čista energija, te i da imaju razumijevanja za izazove i teškoće sa kojima će se suočavati na tom putu. Naglasili su važnost jačanja i razvijanja jedinstvenog unutrašnjeg energetskog tržišta, ali i potrebu da se ide dalje prema klimatskim ciljevima predviđenih Pariškim sporazumom.

Na sastanku usvojena je „zajednička izjava“ kojom Plenum, između ostalog, pozdravlja ponovno otvaranje pregovora o izmjenama Ugovora o osnivanju Energetske zajednice, kao i tekući proces uključivanja elemenata paketa Čista energija u pravnu tekovinu Energetske zajednice, ali i naglašava ulogu koju parlamenti mogu imati ne samo u uspostavljanju povoljnog zakonodavnog okvira, već i u vođenju puta za poboljšanje energetske efikasnosti.

Na kraju sastanka, a nakon razmatranja amandmana koje su pored poslanika Damjanovića podnijeli i poslanici delegacije Srbije i Bosne i Hercegovine, te imajući u vidu i raspravu sa sastanka održanog u Skoplju, članovi Parlamentarnog plenuma su usvojili „Zajednički izvještaj o promociji energije iz obnovljivih izvora u Energetskoj zajednici“.