petak, 07 decembar 2018 17:39

Delegacija Skupštine učestvovala na Godišnjoj sesiji Parlamentarne konferencije o STO

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala je na Godišnjoj sesiji Parlamentarne konferencije o Svjetskoj trgovinskoj organizaciji (STO) koja je održana 6 - 7. decembra 2018. godine u Ženevi u organizaciji  Inter – Parlamentarne unije  i Evropskog parlamenta.

U skladu sa Poslovnikom o radu Konferencije, godišnja sesija je bila namenjena parlamentarcima koji su specijalizovani za pitanja međunarodne trgovine u svojim parlamentima.

Tokom konferencije diskutovalo se o izazovima i mogućnostima sa kojima se suočava STO a koji se odnose na sve veće trgovinske ratove, rastući trend prema unilateralnim mrežama, blokadu Organa STO za riješavanje sporova kao i da li će STO sa svojim članicama biti u mogućnosti da odgovori navedenim izazovima. Takođe bilo je riječi o tome kako će izgledati STO u 2030. godini kao i o konkretnim koracima koje mogu preduzeti predstavnici parlamenata kako bi unarijedili slobodnu trgovinu a posebno funkcionisanje STO.

Ocjenjeno je da pravedan i pravičan međunarodni sistem trgovanja, zasnovan na slobodnoj i fer trgovini u korist svih, pomaže u podsticanju globalnog ekonomskog rasta i održivog ekonomskog razvoja, stvaranju radnih mesta kao i obezbeđivanju blagostanja. Pozdravljen je sve e veći fokus STO-a u vezi sa pitanjima trgovine i pola dok je  pozitivinim ocjenjeno uklanjanje barijera za učešće žena u trgovini.

Konferencija je imala za cilj da unaprijedi transparentnost STO dok su, tokom konferencije, predstavnici  parlamenata imali priliku da razmijene mišljenja i iskustva sa zvaničnicima STO i predstavnicima civilnog društva.

Na konferenciji će učestvovali predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Predrag Sekulić i  poslanik Filip Vuković.