četvrtak, 08 novembar 2018 23:55

Delegacija Skupštine Crne Gore boravila u studijskoj posjeti Hrvatskom saboru

Zagreb, 6 - 8. novembar 

Predsjednik Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Željko Aprcović, članovi Odbora, Marija Ćatović i Radule Novović, generalni sekretar Skupštine Crne Gore, Aleksandar Jovićević, kao i služba Odbora, boravili su u trodnevnoj studijskoj posjeti Saboru Republike Hrvatske.

Prvi dan posjete obilježili su sastanci sa predsjednikom Odbora za pravosuđe Orsatom Miljenićem i članom Odbora Stjepanom Čurajom, te potpredsjednikom Sabora i predsjednikom Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sistem Željkom Reinerom.

Glavna tema razgovora sa domaćinom, predsjednikom Odbora za pravosuđe Orsatom Miljenićem, odnosila se na tok pregovaračkog procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i izazove sa kojima se Crna Gora na tom putu suočava. Tom prilikom, istaknuta je važnost intenziviranja saradnje i razmjene iskustava sa Republikom Hrvatskom o pojedinim aspektima pregovaračkog procesa, posebno u vezi sa poglavljima 23 - Pravosuđe i temeljna prava i 24 - Pravda, sloboda i bezbjednost. Pored toga, predloženo je i potpisivanje Protokola o saradnji između Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore i Odbora za pravosuđe Sabora koji bi bio temelj za uspostavljanje kontinuiranog dijaloga o pitanjima iz nadležnosti ovih odbora.

Potpredsjednik Sabora i predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sistem Željko Reiner detaljno je upoznao  delegaciju  o samom toku pregovaračkog procesa Republike Hrvatske sa Evropskom unijom pri čemu se posebno osvrnuo na uspostavljanje strukture za vođenje pregovora te ulogu Hrvatskog sabora u tom procesu. Pored toga, bilo je riječi i o reformi javne uprave kao i nedavnim izmjenama Poslovnika Hrvatskog sabora.

U razgovoru sa predsjednikom Vrhovnog suda, Đurom Sessom, poslanici su bili u prilici da se upoznaju sa nadležnostima i aktivnostima Vrhovnog suda Republike Hrvatske kao i sa pitanjima koja se odnose na Etički kodeks sudija, disciplinsku odgovornost i podnošenje izvještaja o radu.

Posjeta Hrvatskom saboru nastavljena je razgovorima sa predstavnicima Minisrarstva pravosuđa RH, te predstavnicima Državnog sudbenog vijeća i Državnoodvjetničkog vijeća RH.

Tokom sastanka sa ministrom pravosuđa, Draženom Bošnjakovićem, delegacija je bila u prilici da se upozna sa iskustvom Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske prilikom pretpristupnih pregovora za članstvo u Europskoj uniji, odnosno procesom usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU. Takođe, bilo je riječi o sprovedenoj reformi pravosuđa naročito u dijelu racionalizacije mreže sudova i smanjenju broja sudija. Pored toga, bilo je riječi i o ulozi Pravosudne akademije u obrazovanju sudija u RH te o aktivnostima usmjerenim na oblast modernizacije i digitalizacije pravosuđa u RH. 

Kroz razgovor sa predsjednikom Državnog sudbenog vijeća Željkom Šarićem i predsjednicom Državnoodvjetnčkog vijeća, Snježanom Frković, delegacija je bila u prilici da razmjeni iskustva o ulozi matičnog odbora u postupcima izbora i praćenju rada sudstva i tužilaštva kao i rezultatima pojedinih reformskih rešenja u ovoj oblasti.

U okviru posjete, organizovani su susreti i sa Vesnom Bedeković, članicom Međuparlamentarne grupe prijateljstva u Hrvatskom saboru, Erminom Lekaj Prljaskaj, zastupnicom albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine. Takođe, upriličen je i susret poslanice Ćatović i predsjednika odbora sa gradonačelnikom Zagreba, Milanom Bandićem.

Trodnevna studijska posjeta završena je sastancima sa predstavnicima Odbora za evropske poslove Hrvatskog sabora, generalnim sekretarom Sabora, Davorom Orlovićem i predstavnicima Ustavnog suda RH.

Posjeta je inicirana u cilju razmjene iskustava i osnaživanja saradnje između radnih tijela Hrvatskog sabora i Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore, nadležnih za oblast pravosuđa i javne uprave.