srijeda, 07 novembar 2018 16:36

Ibrahimović - Orav : Unapređenje izbornog zakonodavstva je interes svih u Crnoj Gori

Šef poslaničkog kluba manjinskih partija  Ervin Ibrahimović, danas se sastao sa šefom Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Aivo Oravom, povodom formiranja privremenog Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva.

Poslanik Ibrahimović je istakao da je formiranje ovog odbora još jedan korak naprijed ka evropskom putu Crne Gore.

- Sve inicijative koje su usmjerene u pravcu unapređenja izbornog zakonodavstva imaće iskrenog sagovornika u Bošnjačkoj stranci, a sve inicijative koje se kose sa Ustavom Crne Gore i drugim međunarodnim standardima koje je naša država potpisala i koje usklađujemo sa evropskim zakonodavstvom u skladu sa pristupnim pregovorima, kao ni one inicijative koje imaju intenciju ukidanja zakona afirmativne akcije za predstavljanje manjinskih naroda, Bošnjačka stranka neće podržati, kazao je Ibrahimović.

Takođe, Ibrahimović je istakao važnu ulogu Delegacije EU u Crnoj Gori u pružanju podrške u procesu pridruživanja i potvdio da će Bošnjačka stranka imati svog člana u Odboru.

Ambasador Orav je naglasio da privremeni parlamentarni Odbor ima ambicioznu agendu i da će Evropska unija pažljivo pratiti njegovu primjenu. On je podvukao da je važno da sve političke partije uzmu aktivno učešće i konstruktivno doprinesu radu ovog parlamentarnog tijela kao i da se politički dijalog vodi tamo gdje i pripada, u Parlamentu.

Na kraju sastanka, sagovornici su se saglasili da privremeni Odbor treba da pokaže rezultate svog rada sto je prije moguće, poštujući načelo da je kvalitet bitniji od brzine.