četvrtak, 11 oktobar 2018 18:57

Interparlamentarna konferencija za zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku i zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku – prvi dan

Delegacija Skupštine Crne Gore koju predvode predsjednici Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za bezbjednost i odbranu, Andrija Nikolić i Obrad – Mišo Stanišić, učestvuje na Interparalmentarnoj konferenciji za zajedničku vanjsku i bezbjednosnu politiku i zajedničku bezbjednosnu i odbrambenu politiku koja se održava u Beču 11. i 12. oktobra, u sklopu austrijskog predsjedavanja EU.

Interparlamentarnu konferenciju otvorili su predsjedavajući oba doma Parlamenta Austrije, Volfgang Sobotka i Inge Poš-Gruska, a učesnicima su se u uvodnom dijelu obratili: predsjednik Odbora za vanjske poslove Evropskog parlamenta Dejvid Mekalister, predsjednici Odbora za vanjske poslove i Odbora za odbranu Donjeg doma Parlamenta Austrije Andreas Šnajder i Rajnhard Boš, dok je putem video linka svoje obraćanje imala i visoka predstavnica EU za vanjske poslove i bezbjednosnu politiku Federika Mogerini.

Prvog dana Interparlamentarne konferencije razgovarano je na temu: „Bezbjednost, migracije i kontrola spoljnih granica“, u sklopu koje se učesnicima obratio i predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Skupštine Crne Gore Obrad – Mišo Stanišić. On je u svom govoru istakao da je država Crna Gora, kao pouzdan partner Evropske unije preduzela sve neophodne mjere kako bi se uspješno suočila sa mogućim talasom ilegalnih migracija, ističući da je od posebne važnosti uspostavljanje bliske saradnje svih evropskih država kako bi rizici masovnih migracija bili svedeni na minimum.

Stanišić je napomenuo da je Vlada Crne Gore je još 2015. godine usvojila Plan djelovanja u slučaju velikog priliva migranata, koji je usklađen sa međunarodnim standardima, a kojim su obuhvaćene lokacije mogućih prelaza na granicama Crne Gore, logistički centri, evidencija, ljudski resursi, smještajni kapaciteti, zdravstvena i socijalna zaštita, pravna pomoć, transport i bezbjednosna pitanja.

Predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Stanišić, zaključio je da Crna Gora problemu migrantske krize pristupa kao dokazano humana i solidarna država, koja je spremna da prihvati izbjeglice u skladu sa svojim mogućnostima, ističući da je Crna Gora i u toku ratnih devedesetih pokazala da može biti sigurno utočište za ljude u nevolji obezbjeđujući utočište za oko 150 hiljada izbjeglica.

Drugi dan Interparlamentarne konferencije biće posvećen temi: „Evropski doprinos unapređenju političke i humanitarne situacije u Siriji“, kao i „EU perspektive za Zapadni Balkan“ povodom koje će se učesnicima obratiti i predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrija Nikolić.

U delegaciji Skupštine Crne Gore koja učestvuje u radu interparlamentarne konferencije, pored predsjednika Odbora Stanišića i Nikolića, su i poslanici, dr Dragutin Papović član Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Milorad Vuletić član Odbora za bezbjednost i odbranu.