petak, 05 oktobar 2018 21:29

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala na Međuparlamentarnoj konferenciji u Sofiji

Tema konferencije: Transformacija Zapadnog Balkana-Uloga i budućnost procesa pridruživanja Evropskoj uniji iz perspektive parlamenata

Delegacija Skupštine Crne Gore koju su činili poslanici Adrijan Vuksanović, Bogdan Fatić, Danijel Živković i Milun Zogović učestvovala je na Međuparlamentarnoj konferenciji, koju su organizovali Evropski parlament i Narodna skupština Republike Bugarske.

Skup koji je okupio evropske parlamentarce i predstavnike parlamenata Zapadnog Balkana, otvorila je Cveta Karajančeva, predsjednica Narodne skupštine Republike Bugarske, koja je na samom početku izlaganja istakla da je evropska perspektiva i integracija zemalja Zapadnog Balkana, bio jedan od prioriteta politike prilikom presjedavanja Bugarske Evropskom unijom. Kada države koje vode pregovore sprovedu sve neophodne reforme i kriterijume za ulazak u evropsku porodicu naroda, kako je Karajančeva kazala, tada će projekat EU biti kompletiran i u potpunosti ostvaren. 

Na samom početku konferencije, prisutnim učesnicima obratila se i Jekaterina Zaharijeva, potpredsjednica Vlade za reformu pravosudja i ministarka inostranih poslova Republike Bugarske. Ona je kazala da su političke elite te koje, u integracionom postupku, treba da pokažu zrelost i političku odgovornost, kako bi se do kraja sprovele reforme neophodne za punopravno članstvo u EU. 

U nastavku medjuparlamentarnog skupa, izmedju ostalog, bilo je riječi i o Samitu EU-Zapadni Balkan, Sofijskoj agendi prioriteta, Berlinskom procesu, a sve u kontekstu nastavka podrške za proces pristupanja zemalja Zapadnog Balkana u EU. Takodje, još jedan od panela na konferenciji bio je posvećen ulozi koju nacionalni parlamenti, kao i sami Evropski parlament imaju u jačanju evropske perspektive Zapadnog Balkana. 

Govoreći u sklopu ovog panela, učeśće je uzeo poslanik Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije. On je kazao da je Crna Gora pokazala da ima vrijednosti po kojima već pripada evropskoj porodici naroda, navodeći da je ona dobar primjer države koja je sačuvala mir i multietnički sklad, kao i dobre odnose sa susjedima.
Takodje, poslanik Vuksanović je istakao da je najbolji odgovor na krize sa kojima se Evropska unija danas suočava,  upravo politika proširenja. S tim u vezi, kazao je da je u tom dijelu  proces konsolidacije ključan, ističući da je neophodno što prije involvirati zemlje Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. 

Skupu se, u drugom dijelu konferencije obratila i gdja Livia Jaroka, potpredsjednica Evropskog parlamenta, koja je istakla da je put i trud koji zemlje kandidati predju tokom pregovaračkog procesa, bitniji od samog ulaska u evropsku zajednicu naroda. 

Agendu skupa činila su i pitanja koja se odnose na transformišuće efekte procesa pristupanja na sami region, u kontekstu izazova i dostignuća, a u okviru kojeg su priliku da daju osvrt na ovu temu, imali predstavnici civilnog društva iz zemalja Zapadnog Balkana. 
Poslednji panel bio je posvećen važnosti medjuparlamentarne i regionalne saradnje za ubrzavanje procesa reformi u zemljama koje su u procesu pristupanja. 

Konferencija koju je organizovao Evropski parlament u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Bugarske, dio je programa podrške Evropskog parlamenta za zemlje u pretpristupnoj fazi za 2018. godinu.