utorak, 02 oktobar 2018 10:56

Poslanica Sanja Pavićević predvodi Delegaciju Skupštine na Petoj dunavskoj parlamentarnoj konferenciji

Poslanica Sanja Pavićević i poslanik Mirsad Murić, članovi Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, čine Delegaciju Skupštine Crne Gore koja će 4. i 5. oktobra 2018. godine, učestvovati na Petoj dunavskoj parlamentarnoj konferenciji u Budimpešti - Mađarska.   

Konferencija koju organizuje Narodna skupština Mađarske, biće posvećena uticaju klimatskih promjena na poljoprivredu, upravljanje vodama i sistem korišćenja voda. Na Konferenciji će se razmatrati i Predlog deklaracije o ublažavanju uticaja klimatskih promjena na poljoprivredu i održivo upravljanje vodama.