petak, 13 jul 2018 16:29

Delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala na Parlamentarnoj konferenciji na temu "Olakšavanje trgovine i investicije u zemljama Zapadnog Balkana"

Dvodnevna Parlamentarna konferencija na temu "Olakšavanje trgovine i investicije u zemljama Zapadnog Balkana", u organizaciji Svejtske trgovinske organizacije i Parlamentarne skupštine Mediterana održana je u Beogradu 12 i 13. jula 2018. godine

Konferenciju su otvorili Đorđe Milićević, potpredsjednik Skupštine Srbije, Olivera Jocić, pomoćnica ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, Pedro Roque, predsjednik Parlamentarne skupštine Mediterana i Said El Hachimi, član Savjeta Svjetske trgovinske Organizacije.

U okviru otvaranja rasprave, prisutnima se obratio i potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Branimir Gvozdenović koji je između ostalog istakao da se 98% svjetske trgovine obavlja između članica Svjetske trgovinske organizacije i da članstvo u ovoj organizaciji predstavlja jedan od ključnih koraka integracije u međunarodne ekonomske odnose. Takođe, naveo je da mediteran prestavlja prostor sa ozbiljnim potencijalom i ocijenio da granice zemalja na ovim prostorima treba da budu na evropskom nivou. Ističući ulogu nacionalnih parlamenata naglasio da konferenciju treba zakljućiti sa jasnim zaključcima i preporukama koji će omogućiti dalje usklađivanje i jačanje zakonodavnog okvira u skladu sa najboljom međunarodom praksom i iskustvom u svim oblastima infrastrukture i kvaliteta koji prestavlja osnov za međunarodnu trgovinu.

Konferencija je obuhvatila teme koje se odnose na: Evro – mediteranski proces približavanja i njegov uticaj na zemlje regiona, važnost multilateralnih trgovinskih propisa i pregovora za privrede Mediteranskih zemalja,  propise i funkcionisanje Svjetske trgovinske organizacije, ministarske konferencije Svjetske trgovinske organizacije kao i aktuelne kontekste međunarodne trgovine. Takođe, na konferenciji je bilo riječi i o pristupanju Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, regionalnim integracijama na Zapadnom Balkanu u pravcu stvaranja regionalnog ekonomskog prostora kao i budućoj uključenosti poslanika u pitanja koja se tiču Svjetske trgovinske organizacije.

Tokom sesije, koja se odnosila na pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, poslanica i članica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Ana Nikolić je tokom svog  izlaganja navela je da je Crna Gora u potpunostu posvećena poštovanju pravila multilateralnog trgovinskog sporazuma i podijelila iskukstva koja se odnose na pregovore i saradnju sa Svjetskom trgovinskom organizacijom. Ukazala je da punopravno članstvo u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji predstavlja pozitivan signal za strane investitore istakla da je Crna Gora danas prepoznata kao destinacija u kojoj se poštuju međunarodno prihvaćena pravila trgovine što predstavlja važan element za unutrašnje ekonomske reforme.

Na kraju konferencije, organizatori su iskazali interesovanje da se naredna konferencija ovog tipa održi u Crnoj Gori.

Na konferenciji su učestvovali potpredsjednik Skupštine, Branimir Gvozdenović, poslanik Momčilo Martinović i poslanica i članica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet Ana Nikolić.