subota, 09 jun 2018 21:54

Poslanik Skupštine Crne Gore posjetio Parlament Savezne Republike Njemačke

Poslanik Aleksandar Damjanović boravio je 7. i 8. juna 2018. godine u posjeti Parlamentu Savezne Republike Njemačke

Poslanik Skupštine Crne Gore, Aleksandar Damjanović, boravio je u studijskoj posjeti institucijama Savezne Republike Njemačke u okviru projekta „Regionalna saradnja i jačanje kapaciteta parlamentaraca jugoistočne Evrope na teme energetske efikasnosti, urbane mobilnosti i zaštite klime“.

Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu (JIE) – Energetska efikasnost, koji implementira Njemačko društva za međunarodnu saradnju (GIZ), organizovao je u Berlinu studijsku posjetu za predstavnike parlamenata šest zemalja Zapadnog Balkana.

Tokom posjete Bundestagu i Bundesratu, članovi parlamenata zemalja Zapadnog Balkana sastali su se sa Josipom Juratovićem, predsjedavajućim Parlamentarne grupe za saradnju Bundestaga sa zemljama JIE, zatim, sa predstavnicima Istočnoevropske parlamentarne grupe Bundestaga i sa predstavnicima Zelene parlamentarne grupe koji su, takođe, i članovi parlamentarnih odbora Bundestaga zaduženih za pitanja energetike, saobraćaja, zaštite životne sredine i klimatskih promjena.

Na sastanku je istaknuto da je SR Njemačka lider u tranziciji energetskog sektora ka obnovljivim izvorima energije, kao i napuštanju nuklearne energije i energije iz fosilnih goriva. Saopšteno je da energetska tranzicija zahtijeva regionalni i multilateralni pristup odnosno da novi energetski koncept, koji teži održivoj upotrebi energije, zaštiti životne sredine i održivom razvoju, mora biti zasnovan na bliskoj saradnji među državama regiona.

Predstavnici Bundestaga pozvali su zemlje Zapadnog Balkana da više pažnje posvete pitanjima energetske efikasnosti i klimatskim promjenama, te istaknuli da SR Njemačka svojom dosadašnjom praksom u ovim oblastima stoji na raspolaganju zemaljama Zapadnog Balkana.

Poslanik Damjanović, tokom diskusija na sastancima, istakao je, između ostalog, da nijedna zemlja regiona nije u mogućnosti da samostalno planira i sprovodi energetske politike u čijim osnovama je energetski preokret, te da je potrebna pomoć koju bi SR Njemačka pružila kroz dosadašnje iskustvo, kao zemlja pionir u ovim procesima, ali i sveobuhvatna podrška Evropske unije posredstvom relevantnih projekata i fondova.

Poslanici zemalja Zapadnog Balkana sastali su se i sa predstavnicima neprofitnih „think tank“ organizacija, koje su aktivne na polju održive upotrebe energije, kao sto su: Grupa za energetski nadzor (EGW) i Agora Energiewende. Takođe, posjetili su i EUREF kampus, koji svojim radom promoviše sprovođenje energetske tranzicije u Njemačkoj, tkz. Energiewende, odnosno koji radi na inovativnim rješenjima s ciljem povećanja energetske efikasnosti i urbane mobilnosti na bazi čiste i efikasne energije.