petak, 09 februar 2018 16:43

Odluke Skupštine kao nezavisne grane vlasti ne mogu biti dovođene u pitanje

Odluka Skupštine Crne Gore o razrješenju člana Savjeta RT CG je zakonita, donijeta u plenumu glasanjem i objavljena u Službenom listu.

Ova odluka, kao i ostale odluke Skupštine o imenovanju i razrješenju, ne mogu biti predmet preispitivanja pred redovnim sudom. Kada bi se prihvatilo ovo tumačenje Osnovnog suda u Podgorici, tada bi sve odluke o izboru i razrješenju javnih funkcionera donijete na plenumu, glasanjem poslanika u Skupštini, mogle biti poništene.

Nenadležni sud je ovim pokušao da obesmisli Ustavom Crne Gore utvrđenu podjelu vlasti na izvršnu, zakonodavnu i sudsku, i na ovaj način pokuša urušavanje pravnog sistema države.

Stoga je danas, u zakonom predviđenom roku, Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa, kao zakonski zastupnik države i Skupštine u ovom postupku izjavio prigovor na rješenje Osnovnog suda u Podgorici.

U prilogu je Prigovor Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa.

 

docxPrigovor 

pdfZaštitnik imovinsko-pravnih interesa