petak, 20 oktobar 2017 10:36

Javni poziv Radne grupe

Utorak, 19. septembra 2017. godine, Skupština Crne Gore

Tema: Zakonodavni postupak Evropske unije – od zakonodavne inicijative do sprovođenja i praćenja primjene

„Saradnja evropskih parlamentaraca u borbi protiv trgovine ljudima u zemljama Zapadnog Balkana", 17. i 18. maj 2017. godine

Zamjenici članova stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini  OEBS-a, poslanici Aleksandra Vuković i Nikola Rakočević, učestvovaće na seminaru „Ponovna nacionalizacija politika i borba za geopolitičku sferu uticaja: Ugrožavanje mira i bezbjednosti“ 6. i 7. maja. 

Strana 1 od 4