Branimir Gvozdenović - predsjednik Odbora

Marta Šćepanović - članica Odbora

Miodrag Vuković - član Odbora

Predrag Sekulić - član Odbora

Ervin Ibrahimović - član Odbora

Genci Nimanbegu - član Odbora

Boris Mugoša - član Odbora

Raško Konjević - član Odbora

Neđeljko Rudović - član Odbora 

Momo Koprivica - član Odbora 

Danilo Šaranović - član Odbora