Zakon o izboru odbornika i poslanika

Zakon o biračkom spisku 

Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja 

Zakon o registrima prebivališta i boravišta

Zakon o ličnoj karti

Zakon o crnogorskom državljanstvu

 

pdfOdluka o obrazovanju Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva 

pdfOdluka o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva 

pdfOdluka o izboru pridruženih članova Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva 

pdfIzvještaj o izboru dva pridružena člana Odbora iz akademske zajednice 

pdfIzvještaj o izboru tri pridružena člana Odbora iz nevladinog sektora 

pdfDopis šefu delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori 

pdfDopis Kancelariji OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava 

pdfDopis šefu delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori 

pdfDopis Agenciji za sprječavanje korupcije 

pdfDopis Državnoj izbornoj komisiji 

pdfDopis Državnoj revizorskoj instituciji 

pdfDopis Ministarstvu unutrašnjih poslova  

pdfDopis opštinskim izbornim komisijama 

pdfOrganizaciona struktura radnih tijela Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva 

pdfDopis Ministarstvu kulture 

pdfDopis Ministarstvu pravde 

pdfDopis Vrhovnom sudu Crne Gore  

pdfDopis Venecijanskoj komisiji 

Zakoni koji su predmet rada Odbora 

 

Zakon o izboru odbornika i poslanika 

 pdfNezvanični prečišćeni tekst - preuzeto sa Kataloga propisa Nespa computers doo, Podgorica

 

Zakon o biračkom spisku  

 pdfNezvanični prečišćeni tekst  - preuzeto sa Kataloga propisa Nespa computers doo, Podgorica

 

Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja  

pdfNezvanični prečišćeni tekst - preuzeto sa Kataloga propisa Nespa computers doo, Podgorica

 

Zakon o registrima prebivališta i boravišta 

 

Zakon o ličnoj karti 

pdfNezvanični prečišćeni tekst - preuzeto sa Kataloga propisa Nespa computers doo, Podgorica

 

Zakon o crnogorskom državljanstvu 

pdfNezvanični prečišćeni tekst - preuzeto sa Kataloga propisa Nespa computers doo, Podgorica