petak, 12 oktobar 2018 13:01

Završeno jesenje zasijedanje Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope

Članovi Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope Predrag Sekulić, šef delegacije, Marija Ćatović, Milan Knežević, Sanja Pavićević i Ervin Ibrahimović, učestvovali su na jesenjem zasijedanju PSSE koje je održano od 8. do 12. oktobra u Strazburu.

Ključna rasprava zasijedanja bila je posvećena jačanju procesa donošenja odluka u Parlamentarnoj skupštini vezano za postupak potvrđivanja kredencijala nacionalnih delegacija i postupak glasanja, u okviru koje su razmotreni predlozi za izmjenu Poslovnika PSSE. Po završetku rasprave koju je obilježila podijeljenost stavova poslanika, Parlamentarna skupština, na predlog izvjestiteljke Petre de Suter, odlučila je da tekst izvještaja i predloga rezolucije vrati na ponovno razmatranje matičnom Komitetu za Poslovnik, imunitet i institucionalna pitanja.

Na dnevnom redu jesenjeg zasijedanja bile su i rasprave o ulozi nacionalnih parlamenata u uspješnom procesu decentralizacije, u okviru koje se Parlamentarnoj skupštini obratila predsjednica Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Savjeta Evrope Gudrun Molser Tornston,  nuklearnoj bezbjednosti i sigurnosti u Evropi, obezbjeđivanju neometanog pristupa nadzornim tijelima za ljudska prava Savjeta Evrope i Ujedinjenih nacija zemljama članicama, uključujući tzv. sive zone, sporazumima o priznanju krivice u krivičnim postupcima, postupanju prema palestinskim maloljetnicima u izraelskom pravosudnom sistemu, postizanju jednakosti u privatnom i porodičnom životu bez obzira na seksualnu orjentaciju, kao i o nesreći poljskog službenog vazduhoplova 2010. godine kod Smolenska.

Održana je i rasprava o aktuelnim pitanjima u vezi sa budućnošću Savjeta Evrope, kao i objedinjene rasprave o spajanju porodica izbjeglica i migranata u državama članicama Savjeta Evrope i jačanju žena kao ključnih aktera za integraciju, te o radikalizaciji migranata i zajednica iseljenika u Evropi i regulisanju vanjskog finansiranja islama u Evropi radi prevencije radikalizacije i islamofobije.

Parlamentarnoj skupštini drugog dana zasijedana obratio se ministar vanjskih poslova Tunisa Kemais Ženaui, dok je narednog dana ministarka vanjskih i evropskih poslova Republike Hrvatske Marija Pejčinović Burić, koja predsjedava Komitetu ministara Savjeta Evrope, informisala o aktivnostima Komiteta i odgovarala na pitanja poslanika. Na pitanja poslanika odgovarao je i generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjorn Jagland.

Predsjednica PSSE Lilijan Mari Paskije, na posebnoj svečanosti održanoj prvog dana zasijedanja, dodijelila je nagradu za ljudska prava Vaclav Havel za 2018. godinu šefu ogranka ruskog Centra za ljudska prava „Memorijal“ u Čečeniji Ojubu Titijevu, koji je u zatvoru od januara ove godine, pa je nagradu preuzeo predsjednik Upravnog odbora Centra.

Na posljednjem redovnom zasijedanju Parlamentarne skupštine u ovoj godini za sudije Evropskog suda za ljudska prava izabrani su Darian Pavli iz Albanije i Arnfin Bardsen iz Norveške.