petak, 26 januar 2018 13:20

Završeno januarsko zasijedanje PSSE

Na zasijedanju PSSE u Strazburu učestvovala delegacija Skupštine Crne Gore u sastavu Predrag Sekulić, šef delegacije, Marija Ćatović, Sanja Pavićević i Ervin Ibrahimović, članovi delegacije

Januarsko zasijedanje Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope završeno je danas raspravom o jačanju međunarodnih propisa protiv trgovine robom koja se može koristiti za mučenje ili izvršenje smrtne kazne.

Parlamentarna skupština usvojila je više rezolucija i preporuka u vezi sa pitanjima koja su bila na dnevnom redu zasijedanja, pri čemu su posebnu pažnju izazvala ona koja su se ticala uspostavljanja okvira za savremeno upravljanje sportom, aktivnosti sprovedenih tokom prethodne godine u okviru postupka monitoringa, te zaštite regionalnih i manjinskih jezika. Poslanici su, takođe, govorili na teme humanitarnih posljedica rata u Ukrajini, zaštite djece pogođene oružanim sukobima, uloge Savjeta Evrope u izraelsko-palestinskom mirovnom procesu, turske vojne intervencije u Siriji, ispunjavanja obaveza iz članstva u Savjetu Evrope od strane Bosne i Hercegovine, argumenata u korist osnovnog dohotka, kao i potrebe donošenja konvencije o advokatskoj profesiji.

Januarsko zasijedanje obilježila su i obraćanja predsjednika Jermenije Serža Sargsjana, predsjednika Austrije Aleksandera Van der Belena, predsjednika Vlade Kraljevine Danske Lars Loke Rasmusena i krunske princeze od Danske. Ministar vanjskih poslova Danske Anders Samuelsen, u svojstvu predsjedavajućeg Komitetu ministara Savjeta Evrope, informisao je o odlukama koje je Komitet donio u periodu od prethodnog zasijedanja PSSE i najavio predstojeće aktivnosti koje su usko povezane sa prioritetima danskog predsjedavanja: nastavkom reformi evropskog sistema zaštite ljudskih prava, jednakošću šansi, pravima osoba sa invaliditetom, uključivanjem mladih u demokratiju i borbom protiv mučenja. Samuelsen je, takođe, najavio organizovanje ministarskog sastanka o budućnosti Savjeta Evrope i prioritetima ove organizacije, u maju ove godine u Danskoj.

U svom redovnom obraćanju Parlamentarnoj skupštini generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjorn Jagland pozvao je zemlje članice da ostanu posvećene ispunjavanju obaveza iz članstva i saradnji sa organima Savjeta Evrope.

Parlamentarna skupština je na ovom zasijedanju izabrala sudiju Evropskog suda za ljudska prava iz Španije, a, u drugom krugu glasanja, i novog Komesara Savjeta Evrope za ljudska prava.

Pored plenarnog zasijedanja, članovi delegacije Skupštine Crne Gore, učestvovali su na sastancima političkih grupa u Parlamentarnoj skupštini, sjednicama Komiteta za politička pitanja i demokratiju, Komiteta za pravna pitanja i ljudska prava, Komiteta za migracije, izbjeglice i raseljena lica i Komiteta za ravnopravnost i sprečavanje diskriminacije, kao i na prvom sastanku Ad hoc komiteta o ulozi i misiji PSSE.

Parlamentarna skupština Savjeta Evrope je u okviru januarskog zasijedanja prihvatila poziv predsjednika Skupštine Crne Gore Ivana Brajovića da uputi delegaciju koja će pratiti predstojeće predsjedničke izbore u Crnoj Gori zakazane za 15. april 2018. godine.