ponedjeljak, 12 mart 2018 14:11

Održan sastanak Opšteg odbora za ekonomiju, infrastrukturu i energetiku PS SEECP

Šanse za ekonomsku saradnju u regionu Jugoistočne Evrope

Član stalne delegacije Skupštine Crne Gore pri Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi – PS SEECP, poslanik Radule Novović, učestvovao je na sastanku Opšteg odbora za ekonomiju, infrastrukturu i energetiku PS SEECP, održanom u Istanbulu.

Sastanak Opšteg odbora bio je posvećen temi: „Šanse za ekonomsku saradnju u regionu Jugoistočne Evrope “, a istom su prisustvovali članovi odbora iz 12 država učesnica SEECP.

U svom izlaganju, poslanik Novović je istakao da se ekonomije zemalja regiona Jugoistočne Evrope kao veoma različite u pogledu strukture i nivoa razvoja, pored mnogih izazova, suočavaju i sa izazovima koji su zajednički za sve.

Novović je naglasio da Crna Gora podržava sve ekonomske inicijative usmjerene ka jačanju i održavanju ekonomskog rasta, stvaranju radnih mjesta i osiguravanju kvaliteta života za sve građane. Novović je takođe istakao neophodnost osmišljavanja i sprovođenja konkretnih politika, struktura i kapaciteta za razvoj preduzetničkog društva, preduzetničkog ponašanja i konkurentnosti.

Na kraju sastanka, članovi Opšteg odbora usvojili su  tekstove Nacrta Izvještaja i Nacrta Rezolucije, koji će biti razmatrani i potvrđeni na zasijedanju Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi, koje će biti održano 13. i 14. aprila u Ljubljani, u okviru slovenačkog predsjedavanja ovom inicijativom.

U utvrđenom tekstu Nacrta Rezolucije vladama učesnicama SEECP preporučuje se da rade na realizaciji zajedničkih projekata u oblastima energetike, saobraćaja i turizma, kao i da usvoje potrebne zakonske propise koji olakšavaju zajedničke ekonomske aktivnosti u regionu. Takođe, preporučeno je da se dinamizuju razgovori sa institucijama Evropske unije, kao i da se iniciraju rasprave o mogućem povećanju broja sporazuma o slobodnoj trgovini između zemalja članica SEECP. S tim u vezi, parlamentarci su Nacrtom Rezolucije podržali mogućnost organizovanja međunarodne konferencije koja bi bila posvećena globalnim ekonomskim izazovima i mogućnostima ekonomskog rasta i razvoja u zemljama učesnicama SEECP.

Sastanku su pored poslanika Novovića i domaćina prisustvovali i predstavnici parlamenata: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovenije i Kosova.