nedjelja, 13 oktobar 2019 18:00

65. godišnje zasijedanje PS NATO-a

Drugog i trećeg dana zasijedanja održano više sastanaka komiteta

Bratislava, 31. maj - 3. jun 2019. godine

Strana 2 od 13