6-9. oktobar 2017.godine, Bukurešt, Rumunija

Stalna Delegacija Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO učestvuje u radu 63. Godišnjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine NATO

6-9. oktobar 2017g, Bukurešt, Rumunija

utorak, 12 septembar 2017 16:44

Parlamentarna Skupština NATO

Posjeta Potkomiteta o transatlantskim ekonomskim odnosima i Komiteta za nauku i tehnologiju Kanadi, 11-15. septembar 2017.godine

ponedjeljak, 11 septembar 2017 08:33

Parlamentarna Skupština NATO

Posjeta Potkomiteta o transatlantskim ekonomskim odnosima i Komiteta za nauku i tehnologiju Kanadi, 11-15. septembar 2017.godine

srijeda, 05 jul 2017 16:00

Završen 95. Rose-Roth seminar PS NATO

Član stalne Delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO Obrad Mišo Stanišić učestvovao u radu seminara

Obrad Mišo Stanišić, član stalne Delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO učestvuje u radu 95. Rose Roth Seminara PS NATO na temu „Ka bezbjednoj i stabilnoj Ukrajini i regionu Crnog mora“, koji se održava u Kijevu - Ukrajina, od 3. do 5. jula 2017. godine.

ponedjeljak, 03 jul 2017 18:01

Prvi dan 95. Rose-Roth seminara PS NATO

Član stalne Delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO Obrad Mišo Stanišić učestvuje u radu Seminara

petak, 30 jun 2017 15:14

Parlamentarna skupština NATO

Kijev, 3 - 5. jul 2017. godine, 95. Rose-Roth seminar PS NATO na temu „Ka bezbjednoj i stabilnoj Ukrajini i regionu Crnog mora“

Strana 10 od 13