„Zajednička borba protiv novih prijetnji – Novo doba saradnje između EU i NATO“

 Brisel, 4 - 5. jun 2018. godina

Varšava, 25 - 28. maj 2018. godine

Član stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić učestvovao je u radu  97. Rose Roth seminara Parlamentarne skupštine NATO-a na temu: „Gruzija i region Crnog mora u novom geopolitičkom poretku“.

Gruzija, od 23 - 25. april 2018. godine - Obrad Mišo Stanišić, član stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO učestvuje u radu  97. Rose Roth seminara Parlamentarne skupštine NATO na temu: „Gruzija i region Crnog mora u novom geopolitičkom poretku“.

Strana 7 od 13