Član Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić učestvuje u radu seminara

Član Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić učestvuje u radu seminara

utorak, 26 jun 2018 15:54

98. Rose Roth seminar PS NATO-a

Član Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a učestvuje u radu seminara

„Zajednička borba protiv novih prijetnji – Novo doba saradnje između EU i NATO“

 Brisel, 4 - 5. jun 2018. godina

Varšava, 25 - 28. maj 2018. godine

Strana 6 od 12