četvrtak, 13 septembar 2018 15:57

Parlamentarna skupština NATO - drugi dan

Azerbejdžan, 12 - 14. septembar 2018.godine

srijeda, 12 septembar 2018 17:50

Parlamentarna skupština NATO - prvi dan

Posjeta Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Bakuu

utorak, 11 septembar 2018 12:03

Parlamentarna skupština NATO-a

Posjeta Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Bakuu

Član stalne Delegacije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić učestvovao u radu Specijalne konferencije

Član Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić učestvovao u radu seminara

Član Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić učestvuje u radu seminara

Član Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić učestvuje u radu seminara

utorak, 26 jun 2018 15:54

98. Rose Roth seminar PS NATO-a

Član Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a učestvuje u radu seminara

Strana 6 od 13