Bratislava, 31. maj - 3. jun 2019. godine

Član stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Genci Nimanbegu učestvuje u radu 100. Rose Roth seminara.

Brisel, 25 - 26. april 2019. godine

Stalna delegacija Skupštine Crne Gore učestvovala u radu zajedničkog skupa 99. Rose Roth seminara i Mediteranske i Srednjeistočne Specijalne grupe

Strana 1 od 11