Print this page
utorak, 21 mart 2017 09:43

Prvi dan 94. Rose Roth seminara i Seminara Posebne grupe za Mediteran i Bliski istok

Danas je u Sarajevu počeo 94. Rose Roth seminar i Seminar posebne grupe za Mediteran i Bliski istok na temu: „Zapadni Balkan: tranzicijski izazovi, evropske težnje i povezanost sa MENA regionom“.

Prvog dana Seminara učesnike skupa, uvodnim riječima, pozdravili su šef Delegacije Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine u PS NATO Nikola Lovrinović, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šefik Džeferović, potpredsjednik Parlamentarne skupštine NATO Sverre Myrli, ambasadorka Švajcarske u Bosni i Hercegovini Andrea Rauber Saxer, a potom se uvodnom prezentacijom učesnicima skupa obratio profesor Florian Bieber iz Centra za Jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu.

Prvom sesijom na tem: „Evroatlantske integracije na Zapadnom Balkanu“ u okviru prvog panela na temu „Bosna i Hercegovina i NATO“, kojim je moderirao potpredsjednik Parlamentarne skupštine NATO Sverre Myrli, izlagali su predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić, ministarka odbrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš a potom ambasador Slovačke u Bosni i Hercegovini, NATO kontakt ambasade, Jan Pšenica. Tokom diskusije koja je uslijedila razmijenjena su mišljenja o toku evroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu, aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini te aktivnostima koje je Bosna i Hercegovina preduzela na putu članstva u NATO u proteklom periodu, planovima i izgledima za predstojeći period.

U okviru drugog panela ove sesije na temu: „Promovisanje razumijevanja Alijanse i uklanjanje stereotipa“, kojim je moderirao član Delegacije Republike Hrvatske u PS NATO Miro Kovač, diskusiju učesnika podstakla su izlaganja direktora Centra za međunarodne odnose iz Banja Luke Miloša Šolaje; predstavnika Beogradskog Centra za bezbjednosne studije, Miloša Popovića, a potom predsjednika Atlantskog savjeta Crne Gore Sava Kentere. Tokom rasprave koja je uslijedila učesnici skupa, između ostalog, zajednički su konstatovali važnost kontinuiranog informisanja građana o aktivnostima i rezultatima Sjeverno Atlantske Alijanse, predstavljanja vrijednosti kao i tekovina vladavine prava i demokratskih principa s tim u vezi te uklanjanje stereotipa a dio diskusije je bio usmjeren i na pitanje neutralnosti.

Skup se nastavio temom „Reforma sektora odbrane i bezbjednosti u Bosni i Hercegovini“, kojom je moderirala zamjenica šefa Odsjeka za jugoistočnu Evropu, predstavnica DCAF-a Antje Fritz, a izlaganje su za ovu priliku imali zamjenik ministra vanjskih poslova, predsjedavajući Koordinacionog tima NATO-a, predstavnik Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Josip Brkić na temu: „Sektor odbrane i bezbjednosti“; komandantica NATO-a u Bosni i Hercegovini, Brigadna generalica Giselle Willz o „Pomoći NATO-a Bosni i Hercegovini u reformi odbrane“; predstavnica Sektora za međunarodnu saradnju i evropske integracije Ministarstva bezbjednosti Bosne i Hercegovine šefica Odjeljenja za međunarodnu saradnju Ankica Tomić na temu „Rodno usmjerena politika u bezbjednosnom sektoru u Bosni i Hercegovini“, i predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Bosne i Hercegovine, Sifet Podžić.

Skup se realizuje u saradnji Parlamentarne skupštine NATO i Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, uz učešće približno 100 učesnika, i to parlamenataraca iz NATO i partnerskih država, visokih zvaničnika u najznačajnijem dijelu iz zemlje domaćina i predstavnika međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, univerziteta i predstavnika javnog mišljenja, a ima za cilj da obezbjedi forum i olakša dijalog na parlamentarnom nivou o pitanjima bezbjednosti između glavnih zakonodavaca NATO zemalja i njihovih kolega iz partnerskih država i učesnicima pruži aktuelne informacije iz predmetne oblasti. 

Stalnu Delegaciju Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO tokom Zajedničkog 94.Rose Roth Seminara i Seminara Posebne grupe za Mediteran i Bliski istok predstavlja Obrad Mišo Stanišić.

Seminar se nastavlja sjutra.

Galerija fotografija