petak, 31 maj 2019 21:08

Proljećnje zasijedanje Parlamentarne skupštine NATO 2019 - prvi dan

Bratislava, 31. maj - 3. jun 2019. godine

Članovi Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Obrad Mišo Stanišić i Genci Nimanbegu učestvuju u radu Proljećnjeg zasijedanja PS NATO-a.

Prvi dan Proljećjeg zasijedanja Parlamentarne skupštine NATO-a otpočeo je sastankom sekretara delegacija tokom kojeg su, u cilju uspješne organizacije skupa, učesnicima pružene detaljne informacije organizaciono-tehničkog karaktera, data uputstva za uspješnu realizaciju Proljećnog zasijedanja PS NATO-a i predstavljene planirane aktivnosti komiteta u predstojećem periodu.

Ovom prilikom, pažnja učesnika bila je usmjerena i na informisanje o preduzetim aktivnostima na pripremi 65. godišnjeg zasijedanja PS NATO-a, koje će biti održano u Londonu, u Ujedinjenom Kraljevstvu, u periodu od 11. do 14. oktobra 2019. godine, te drugih aktivnosti planiranih za predstojeći period.

Uslijedio je sastanak Stalnog komiteta tokom kojeg su ažurirane aktivnosti planirane za 2019. godinu, sa posebnim osvrtom na prioritete u radu i aktuelna pitanja iz djelokruga rada PS NATO-a. U nastavku rada sastanka realizovana je diskusija o dokumentu “Ratifikacija pristupanja Sjeverne Makedonije NATO-u”, a potom su članovi delegacija razmijenili mišljenja o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Parlamentarne skupštine, uz predstavljanje inoviranog dokumenta i uporedne analize u vezi sa tim.

Prisutnima na sjednici Stalnog komiteta predstavljen je i Nacrt budžeta za finansijsku 2020. godinu, a bilo je riječi i o budućim zasijedanjima PS NATO-a i planiranim sjednicama ovog tijela. Uslijedilo je predstavljanje aktivnosti na pripremi predstojećeg 65. godišnjeg zasijedanja PS NATO-a.

Završnicu prvog dana Proljećnjeg zasijedanja obilježio je i sastanak Radne grupe za obrazovanje i komunikaciju o NATO-u, kojom je predsjedavao prof. dr. Karl A. Lamers iz Njemačke, a tokom kojeg su predstavljene aktivnosti koje su obilježile rad Radne grupe u proteklom periodu, sa posebnim osvrtom na ostvarene rezultate i projekcije ciljeva. Ovom prilikom, iznijete su i ideje u cilju daljeg unapređenja rada te podizanja nivoa informisanosti i znanja o NATO-u,  kao i dostupnosti informacija i kontinuirane edukacije građana o ovim pitanjima. Tokom rada sjednice učsnicima se prezentacijom obratio Imrih Babic, rukovodilac Odjeljenja za strateške komunikacije, predstavnik Ministarstva vanjskih i evropskih poslova Slovačke, na temu: “Iskustva Slovačke u poboljšanju obrazovanja i informisanja o NATO-u među građanima”.

Proljećno zasijedanje u Bratislavi okupilo je približno 280 parlamentaraca iz 29 zemalja članica NATO-a, Sjeverne Amerike i Evrope, kao i delegate iz partnerskih zemalja i zemalja posmatrača, u cilju razmatranja aktuelnih bezbjednosnih pitanja i nacrta izvještaja komiteta Parlamentarne skupštine.

Delegaciju Skupštine Crne Gore koja učestvuje u radu Proljećnog zasijedanja Parlamentarne Skupštine NATO-a čine Obrad Mišo Stanišić i Genci Nimanbegu.

Zasijedanje se sjutra nastavlja.