srijeda, 24 april 2019 15:00

Stoti Rose-Roth Seminar Parlamentarne skupštine NATO-a

Brisel, 25 - 26. april 2019. godine

Član Stalne delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a Genci Nimanbegu učestvovaće u radu 100. Rose-Roth seminara, koji se održava u Briselu, od 25. do 26. aprila 2019. godine.

Ovaj 100. Rose-Roth seminar pod nazivom „Angažovanje NATO partnera: Proslava Rose-Roth nasljeđa i označavanje puta naprijed“ biće realizovan u saradnji sa Odjeljenjem za javnu diplomatiju NATO-a, Parlamentom Belgije i Centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve.

Ovom prilikom stalnu Delegaciju Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a predstavljaće član Genci Nimanbegu.

Kako je najavljeno, ovaj seminar, okupiće približno 180 učesnika, i to parlamenataraca iz NATO-a i pridruženih članica, kao i partnerskih država, visokih zvaničnika te predstavnika međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, univerziteta, vlada i predstavnika javnog mnjenja.

Stoti seminar će u najznačajnijem dijelu biti posvećen sljedećim aktuelnim temama: Razvojnom putu NATO politike partnerstva i proširenja; Rose-Roth programima i parlamentarnoj dimenziji proširenja; Nedovršenom poslu NATO politike otvorenih vrata; Širim partnerstvima NATO-a; Odnosu Alijanse sa Rusijom; Parlamentarnoj saradnji sa NATO partnerima te budućnosti projekta „Rose-Roth“, kao i drugim temama iz predmetne oblasti.

Ovaj stoti jubilarni skup Parlamentarne skupštine NATO-a ima za cilj da učini osvrt na rezultate i domašaje programa „Rose-Roth“ u proteklom periodu, posebno imajući u vidu modalitete njegove dalje realizacije, obezbjedi forum i olakša dijalog među parlamentarcima o aktuelnim pitanjima bezbjednosnog karaktera među zakonodavcima NATO zemalja i partnerskih država, pružajući učesnicima informacije iz predmetne oblasti.