petak, 14 septembar 2018 19:32

Parlamentarna skupština NATO - završni dan

Tokom posjete realizovan susret sa počasnim konzulom Crne Gore u Bakuu Vugarom Alijevim

U okviru posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Parlamentarne skupštine NATO-a Azerbejdžanu, realizovane su diskusije iz domena političkog razvoja zemlje domaćina, ekonomskih prilika na ovom području i ulozi Svjetske banke u vezi sa tim, kao i bezbjednosnih izazova i drugih tema od značaja.

Ovom prilikom stavljen je poseban akcenat na pitanje odnosa Azerbejdžana sa NATO-om, Evropskom unijom, Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Kinom.

Posjetom Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Parlamentarne skupštine NATO-a Azerbejdžanu, uspostavljen je parlamentarni dijalog o: spoljnoj i regionalnoj politici Azerbejdžana, bezbjednosti i stabilnosti na Bliskom istoku i području centralne Azije, ekonomskim i domaćim izazovima zemlje domaćina, energetskoj politici na ovom području, te energetskoj bezbjednosti na području Kavkaza i centralne Azije.

Trećeg, završnog dana posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj, realizovan je susret sa zamjenikom ministra vanjskih poslova Azerbejdžana Arazom Azimovim, tokom kojeg je delegatima Parlamentarne skupštine NATO-a dat pregled vanjske i regionalne politike Azerbejdžana, sa posebnim osvrtom na njen istorijski dio, postignute rezultate, kao i aktuelne izazove sa kojima se ova zemlja suočava te modalitete za njihovo prevazilaženje.

Ovom prilikom diskusija delegata bila je posvećena i pitanju odnosa Azerbejdžana sa NATO-om, Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama, Rusijom i Kinom.

U završnici posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj realizovan je sastanak delegata Parlamentarne skupštine NATO-a sa ministrom energetike Pervizom Sahbazovim, tokom kojeg je, na temelju aktuelnog informisanja iz predmetne oblasti, diskusija u najznačajnijem dijelu bila usmjerena na pitanja azerbejdžanske energetske politike i njenih dugoročnih perspektiva, obnovljivih izvora energije kao i odnosa sa Rusijom, Evropskom unijom i Kinom u oblasti energetike.

Delegati su ovom prilikom iskazali interesovanje i za izazove sa kojima se Azerbejdžan na ovom planu suočava, mogućnostima za njihovo prevazilaženje te pitanja budućih očekivanja u iznijetom kontekstu.

Ovom prilikom, članovi delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO-a posjetom Počasnom konzulatu realizovali su susret sa počasnim konzulom Crne Gore u Bakuu Vugarom Alijevim. Tokom sastanka je bilo riječi o dosadašnjoj saradnji u oblasti vanjskih poslova, ekonomije, saobraćaja i turizma, kulture te aktivnostima planiranim za predstojeći period sa posebnim osvrtom na modalitete daljeg snaženja i produbljivanja prijateljskih odnosa i saradnje između Crne Gore i Azerbejdžana.

Učešće u posjeti Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj Bakuu, Azerbejdžanu, uzelo je približno 30 učesnika, parlamentaraca iz NATO država članica, a realizovani su susreti sa visokim zvaničnicima Narodne skupštine i Vlade Azerbejdžana, državnih institucija, predstavnicima međunarodnih organizacija i drugo.

Okončanjem ovog sastanka, posjeta Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj Azerbejdžanu je završila svoj rad.