četvrtak, 13 septembar 2018 15:57

Parlamentarna skupština NATO - drugi dan

Azerbejdžan, 12 - 14. septembar 2018.godine

Cilj posjete Komiteta za ekonomiju i be zbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Paralmentarne skupštine NATO-a Azerbejdžanu predstavlja uspostavljanje parlamentarnog dijaloga o - spoljnoj i regionalnoj politici Azerbejdžana, bezbjednosti i stabilnosti na Bliskom istoku i području centralne Azije, ekonomskim i domaćim izazovima zemlje domaćina, energetskoj politici na ovom području te energetskoj bezbjednosti na području Kavkaza i centralne Azije.

Drugog radnog dana posjete Komiteta za ekonomiju i bezbjednost – Potkomiteta za tranziciju i razvoj Parlamentarne skupštine NATO-a realizovan je Okrugli sto u Delegaciji Evropske unije u Azerbejdžanu sa ambasadorom Kestutis Jankauskasom, šefom Delegacije Evropske unije u Azerbejdžanu i Gulam M. Isaczaijem, rezidentnim koordinatorom Ujedinjenih nacija. Tokom ovog susreta bilo je riječi o odnosima Evropske unije sa Azerbejdžanom, energetskoj bezbjednosti Evropske unije i mogućem doprinosu regiona Kaspijskog mora te izazovima interno raseljenih lica na ovom području. Diskusija učesnika ovom prilikom bila je posvećena i pitanju sukoba na području Naghorno - Karabaha, njegovoj istoriji i toku dešavanja, uzrocima i ulozi Ujedinjenih nacija u vezi sa tim.

Nastavak posjete obilježio je susret sa upravnikom Svjetske banke na nivou države za Azerbejdžan Naveed Hassan Naqvijem, tokom kojeg je sa učesnicima sastanka, delegatima Parlamentarne skupštine NATO, razvijena diskusija o: ulozi Svjetske banke u Azerbejdžanu i regionu Kaspijskog mora, ekonomskom razvoju na ovom području: uspjesima i izazovima, ekonomskom učinku i upravljanju te ruralnom razvoju i ekonomskoj stabilnosti s tim u vezi.

Uvažavajući važnost iznijetih tema, učesnici posjete su u kontekstu izazova ekonomskog karaktera posebno iskazali interesovanje za pitanje iznalaženja rješenja za njihovo prevazilaženje i rješavanje, te očekivane rezultate s tim u vezi.

Potom, uslijedio je sastanak delegata Parlamentarne skupštine NATO sa članovima stalne Delegacije Narodne skupštine Azerbejdžana u Parlamentarnoj skupštini NATO, tokom kojeg su gostima predstavljeni najznačajniji rezultati najvišeg zakonodavnog doma Azerbejdžana i aktivnosti planirane za predstojeći period, kako na zakonodavnom planu tako i u ostvarivanju njegove nadzorne uloge. 

Tokom diskusije sa parlamentarcima Narodne skupštine Azerbejdžana delegati Parlamentarne skupštine NATO posebno su istakli interesovanje za pitanja ekonomskog karaktera, regionalnog razvoja, energetike i rezultate postignute u ovim oblastima u skorijem periodu, izazove sa kojima se suočavaju i iznalaženju modela za njihovo prevazilaženje.

Članovi stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO Obrad Mišo Stanišić i Tarzan Milošević učestvuju u posjeti Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Parlamentarne skupštine NATO, Bakuu, Azerbejdžan.

Posjeta Komiteta za ekonomiju i bezbjednost - Potkomiteta za tranziciju i razvoj Parlamentarne skupštine NATO se nastavlja sutra.