Print this page
utorak, 05 jun 2018 14:07

Drugi dan Međuparlamentarnog sastanka PS NATO i Evropskog parlamenta

Zajednička borba protiv novih prijetnji – Novo doba saradnje između EU i NATO

Član stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO Obrad Mišo Stanišić učestvovao je u radu Međuparlamentarnog sastanka sa Evropskim parlamentom - Delegacijom za odnose sa PS NATO, na temu: “Zajednička borba protiv novih prijetnji – nova era saradnje između Evropske unije i NATO“. Sastanak je realizovan u saradnji sa Centrom za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) iz Ženeve, od 4. do 5. juna 2018. godine, u Briselu.

Drugog radnog dana Međuparlamentarnog sastanka, koji je realizovan u Vojnom štabu Evropske unije (EUMS), učesnicima se obratio pukovnik Ramon Ribas, načelnik Odjeljenja za vojno planiranje i sposobnosti sprovođenja (MPCC), na temu „Djelovanja MPCC-a na terenu“.

Uslijedila je prezentacija general-majora Daniela Grammatico-a, načelnika Štaba MPCC, koji je učesnicima predstavio aktivnosti koje NATO trenutno primjenjuje u cilju obezbjeđenja mira i sigurnosti za sve građane, uz osvrt na najznačajnije rezultate postignute u vezi sa tim u proteklom periodu. Takođe, on je predstavio i aktuelne izazove te planove za predstojeći period, praćeno vremenom opredjeljenim za diskusiju učesnika Međuparlamentarnog sastanka.

Tokom rasprave o cyber prijetnjama u svijetu, učesnici Međuparlamentarnog sastanka su konstatovali potrebu za snažnim partnerskim odnosom između Evropske unije i NATO-a na ovom planu, i strateškom pristupu predmetnom pitanju, u cilju  obezbjeđenja mira i pune zaštite svih građana. Istaknuto je da se obje organizacije, iako sa različitim misijama - NATO angažovana na planu mirovnih, humanitarnih pitanja i vojnih misija, a EU fokusirana na ekonomiju širom kontinenta - suočavaju sa sličnim prijetnjama u cyber prostoru i izazovima bezbjednosnog karaktera, te da se moraju štititi. U ovom cilju, NATO i EU kontinuirano unapređuju razmjenu informacija o cyber prijetnjama i podstiču dalju saradnju, u pravcu iznalaženja djelotvornih rješenja za suprotstavljanje savremenim bezbjednosnim rizicima. Takođe,  razmijenjena su i mišljena o važnosti praćenja koraka sa savremenim cyber prijetnjama, kroz mehanizme poput: razvijanja centralne analize prijetnji na nivou EU i NATO-a, formiranja Komiteta za inovacije u oblasti cyber istraživanja i tehnologije kao i zajedničke radne grupe za sinhronizaciju odgovora EU i NATO na krizu sistema, obezbjeđenja zajedničke EU-NATO odbrambene vježbe, kontinuiranog unaprjeđenja cyber odbrambenih koncepata i strategija, obezbjeđenja zajedničkog odgovora EU i NATO-a na cyber napad, formiranja zajedničkog povjerilačkog fonda za EU-NATO cyber sigurnost u cilju izgradnje otpornosti partnerskih zemalja i zajedničko prilagođavanje.

Ovaj međuparlamentarni sastanak je učesnicima obezbjedio forum za diskusiju o ulogama NATO-a i Evropske unije u bezbjednosnom sistemu, sa posebnim osvrtom na pitanja jačanja ove saradnje i potencijalnih načina za njeno unapređenje.

Ovom prilikom, delegatima Parlamentarne skupštine NATO-a su se obratili viši predavači iz NATO-a i Evropske unije u cilju prezentovanja aktuelnih informacija iz predmetne oblasti, pregleda očekivanja i prioriteta sa sastanaka EU i NATO-a. Takođe, pružena im je i prilika za raspravu o aktulnim pitanjima bezbjednosnog karaktera, te načinima za jačanje i unapređenje odnosa na relaciji EU i NATO.

Međuparlamentarni sastanak danas završava sa radom.

Galerija fotografija