četvrtak, 09 novembar 2017 11:33

Parlamentarna skupština NATO – završni dan

Branimir Gvozdenović i Obrad Mišo Stanišić, članovi stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO učestvovali u radu Zajedničkog  96. Rose Roth i Seminara Potkomiteta o tranziciji i razvoju na temu: „Zapadni Balkan: Pogrešna shvatanja iz prošlosti, trenutni izazovi i budući napori“, koji je održan 7-9. novembra 2017. godine u Ljubljani, Slovenija

Trećeg dana Zajedničkog 96. Rose Roth Seminara i Seminara Potkomiteta o tranziciji i razvoju Parlamentarne skupštine NATO, tokom sesije na temu: „Izazov migracija: uticaj i posljedice za društva Zapadnog Balkana“ kojom je moderirao predsjedavajući Komiteta za ekonomiju i bezbjednost, Ivans Klementjevs iz Litvanije, učesnicima su se obratili profesor asistent, šef Programa za Jugoistočnu Evropu, predstavnik Helenske fondacije za evropsku i vanjsku politiku (ELIAMEP) Ioannis Armakolas izlaganjem na temu: „Izazov migracija između politike i bezbjednosti na Balkanu“ a uslijedili su komentari po temi višeg istraživača sa Austrijskog Instituta za međunarodne poslove (OIIP) i predavača na Univerzitetu u Beču Vedrana Džihića.

Uslijedila je diskusija koja je u najznačajnijem dijelu bila posvećena pitanjima uzroka nastanka migracijske krize, njenim razmjerama i finansijskim posljedicama, aktuelnim kretanjima migracijskih tokova te odnosu Evropske unije prema ovom pitanju. Poseban osvrt ovom prilikom učesnici Seminara su, u kontekstu bezbjednosne prizme, učinili na pitanja posljedica izmjenjene demografske slike svijeta, budućih dešavanja i očekivanja na ovom planu i istakli važnost kontinuiranog jačanja regionalne saradnje po ovoj kao i drugim srodnim temama.

Završnom sesijom skupa posvećenoj temi: „Tranzicija i razvoj na Zapadnom Balkanu“ moderirao je izvjestilac Potkomiteta za tehnološke trendove i bezbjednost Parlamentarne skupštine NATO Matej Tonin, a izlaganje po temi su za ovu priliku imali: saradnik direktora, regionalni glavni ekonomista u Odjeljenju za ekonomiju, politiku i upravljanje, predstavnik Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (EBRD) Peter Tabak, koji je učesnicima Seminara predstavio „Opšti pregled ekonomske situacije na Zapadnom Balkanu“, a potom viši istraživač na Austrijskom Institutu za međunarodne poslove (OIIP) i predavač na Univerzitetu u Beču, Vedran Džihić o: „Reformi i izazovu korupcije i "Zarobljenoj državi““.

Seminar danas završava rad.

Parlamentarna skupština NATO u saradnji sa Narodnom Skupštinom Republike Slovenije organizovala je u periodu 7-9. novembra 2017. godine 96. Rose Roth i Seminar Potkomiteta o tranziciji i razvoju na temu: „Zapadni Balkan: Pogrešna shvatanja iz prošlosti, trenutni izazovi i budući napori“, u Ljubljani u Republici Sloveniji.

Seminar je u najznačajnijem dijelu bio posvećen informisanju učesnika i razvijanju diskusije o: Bezbjednosti i stabilnosti na Zapadnom Balkanu i evroatlantskoj perspektivi ovog područja; Nedavnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i Srbiji; Populizmu, nacionalizmu, "lažnim vijestima" te izazovima za jačanje demokratije, s tim u vezi. Takođe, diskusija učesnika je bila posvećena i pitanjima migracija, njihovim posljedicama na društva Zapadnog Balkana te ekonomskim prilikama na ovom području, s tim u vezi.

Osnovni cilj ovog skupa Parlamentarne skupštine NATO je bio da obezbjedi forum i olakša dijalog na parlamentarnom nivou o pitanjima bezbjednosti između glavnih zakonodavaca NATO zemalja i njihovih kolega iz partnerskih država i učesnicima pruži aktuelne informacije iz predmetne oblasti.