srijeda, 08 novembar 2017 17:02

Parlamentarna skupština NATO – drugi dan

Branimir Gvozdenović i Obrad Mišo Stanišić, članovi stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO učestvuju u radu Zajedničkog  96. Rose Roth i Seminara Potkomiteta o tranziciji i razvoju na temu: „Zapadni Balkan: Pogrešna shvatanja iz prošlosti, trenutni izazovi i budući napori“, 7-9. novembar 2017. godine, Ljubljana, Slovenija

Drugog dana Seminara, u okviru sesije na temu: „Zaostavštine prošlosti i aktuelni izazovi na Zapadnom Balkanu“ kojom je moderirao potpredsjednik Parlamentarne skupštine NATO i predsjedavajući Potkomiteta o NATO partnerstvima Metin Baydar iz Turske, učesnicima su se obratili: naučni saradnik sa Instituta Istok Zapad, Jasmin Mujanović, izlaganjem na temu: „Bosna i Hercegovina: Između slomljene autoritarnosti i nastajuće demokratije“, a potom viši naučni saradnik, predstavnik Centra za evropske političke studije (CEPS) Erwan Fouéré, o “Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i nasljeđu etničke i političke podjele“.

Uslijedila je rasprava učesnika tokom koje je, uz osvrt na dešavanja iz prošlosti na području Bosne i Hercegovine i Makedonije, bilo riječi o aktuelnim političkim prilikama, sprovedenim reformama te aktivnostima planiranim za predstojeći period, uz poseban osvrt na pitanja kompleksnosti političke situacije i složenosti međuetničkih odnosa na ovom području.

Nastavkom skupa je moderirao je predsjedavajući Potkomiteta o tranziciji i razvoju Parlamentarne skupštine NATO Oktay Vural iz Turske, a uslijedila su izlaganja: predstavnika Beogradskog Fonda za političku izuzetnost, programskog koordinatora, Đorđa Popovića na temu: „Srbija: Evropske perspektive i borba za demokratiju“, i šefa Misije Organizacije za Evropsku Bezbjednost i Saradnju (OEBS) za Kosovo Jan Braathu o: „OEBS-u na Kosovu i aktuelnim izazovima“.

Tokom rasprave koja je uslijedila, učesnicima Seminara su predstavljene aktuelne političke i socioekonomske prilike u Republici Srbiji, aktivnosti Organizacije za Evropsku bezbjednost i Saradnju na Kosovu, trenutni izazovi sa kojima se suočavaju Srbija i Kosovo te važnost uspostavljanja dijaloga na ovoj osnovi.

Uslijedio je dio skupa posvećen temi: „Otvoreno društvo i današnji neprijatelji“ kojom je moderirao viši naučni saradnik, predstavnik Centra za evropske političke studije (CEPS) Erwan Fouéré, a izlaganja su za ovu priliku imali: ekspertica za međunarodne medije i ljudska prava i ranija predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović o „Izazovima za slobodne medije na Zapadnom Balkanu“; profesor i šef Centra za marketing i odnose sa javnošću sa Fakuleta političkih nauka Univerziteta  u Ljubljani Dejan Verčič o „Lažnim vijestima i posljedicama“, dok se u završnom dijelu sesije učesnicima skupa obratio glavni analitičar, predstavnik NATO Strateško komunikacijskog centra Frederick Fooy o „Važnosti strateških komunikacija za bezbjednost“.

Zajednički  96. Rose Roth i Seminar Potkomiteta o tranziciji i razvoju Parlamentarne skupštine NATO, okupio je više od stotinu učesnika, i to parlamenataraca iz NATO zemalja članica, pridruženih i partnerskih država, visokih zvaničnika u najznačajnijem dijelu iz zemlje domaćina te predstavnika međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, univerziteta i predstavnika javnog mišljenja.

Osnovni cilj ovog skupa Parlamentarne skupštine NATO je da obezbjedi forum i olakša dijalog na parlamentarnom nivou o pitanjima bezbjednosti između glavnih zakonodavaca NATO zemalja i njihovih kolega iz partnerskih država i učesnicima pruži aktuelne informacije iz predmetne oblasti.

Seminar sjutra nastavlja rad.