utorak, 07 novembar 2017 17:40

Parlamentarna skupština NATO – prvi dan

Branimir Gvozdenović i Obrad Mišo Stanišić, članovi stalne Delegacije Skupštine Crne Gore u Parlamentarnoj skupštini NATO učestvuju u radu Zajedničkog  96. Rose Roth i Seminara Potkomiteta o tranziciji i razvoju na temu: „Zapadni Balkan: Pogrešna shvatanja iz prošlosti, trenutni izazovi i budući napori“, 7-9. novembar 2017. godine, Ljubljana, Slovenija

Parlamentarna skupština NATO u saradnji sa Narodnom Skupštinom Republike Slovenije organizuje 96. Rose Roth i Seminar Potkomiteta o tranziciji i razvoju na temu: „Zapadni Balkan: Pogrešna shvatanja iz prošlosti, trenutni izazovi i budući napori“, u periodu 7-9. novembra 2017. godine, u Ljubljani u Republici Sloveniji.

Prvog dana Seminara učesnike skupa su, uvodnim riječima, pozdravili: šefica Delegacije Narodne skupštine Republike Slovenije u PS NATO Jasna Murgel, Predsjednik Parlamentarne skupštine NATO Paolo Alli, a potom se uvodnim izlaganjem na temu: „Tranzicija koja propada i bezbjednost koja blijedi: Kako Zapadnom Balkanu vratiti optimizam“ učesnicima skupa obratio šef Kancelarije Njemačkog instituta za međunarodne i bezbjednosne poslove iz Berlina, Dušan Reljić, praćeno vremenom opredjeljenim za pitanja i odgovore.

Prvom sesijom na temu: „Pogled na bezbjednosni red na Zapadnom Balkanu“ u okviru prvog panela o „Slovenačkim perspektivama“ o ovoj temi, kojim je moderirao Predsjednik Parlamentarne skupštine NATO Paolo Alli, izlagali su: predsjednik Narodne skupštine Republike Slovenije Milan Brglez i ministrica odbrane Republike Slovenije Andreja Katič o: „Doprinosu Slovenije regionalnoj stabilnosti“, praćeno vremenom opredjeljenim za diskusiju. Potom su se odabranim prikazima po iznijetoj temi učesnicima Seminara obratili: Specijalni izaslanik italijanskog Ministarstva vanjskih poslova za samite Zapadnog Balkana ambasador Michele Giacomelli predstavljajući italijansku perspektivu po iznijetoj temi, a potom predsjednik austrijske Marshall plan Fondacije, ambasador, bivši specijalni izaslanik Evropske unije za Kosovo i Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu, Wolfgang Petritsch, izlaganjem o austrijskoj perspektivi iznijetog pitanja.

Tokom diskusije koja je uslijedila razmijenjena su mišljenja o toku evropskih i evroatlantskih integracija na Zapadnom Balkanu, aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji i saradnji među državama ovog područja, a delegati su diskutovali i o modalitetima pružanja pomoći zemljama Zapadnog Balkana sa posebnim osvrtom na obezbjeđenje dijaloga na političkom nivou, saradnji institucija, rezultatima preduzetog na putu članstva u Evropsku uniju i NATO u proteklom periodu, te planovima i izgledima za predstojeći period.

U okviru drugog panela ove sesije na temu: „Zapadni Balkan u evropskom okviru“, kojim je moderirao generalni izvjestilac Političkog komiteta Parlamentarne skupštine NATO Julio Miranda Calha iz Portugala, diskusiju učesnika su podstakla izlaganja Državnog sekretara Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije Andreaj Logara o „Slovenačkoj perspektivi budućnosti Europe“ a potom zamjenika Generalnog direktora Generalnog direktorata za susjedsku politiku i pregovore o proširenju (NEAR) Maciej Popowsko-og o „Evropskom zvanju Zapadnog Balkana: Ulozi Evropske unije“.

Tokom rasprave koja je uslijedila učesnici skupa su, između ostalog, zajednički konstatovali važnost kontinuiranog preduzimanja aktivnosti država Zapadnog Balkana na putu ispunjavanja obaveza u kontekstu integracija u zajednicu evropskih država i predstavljanja vrijednosti Unije kao zajedničkog dobra, i s tim u vezi istakli važnost konstruktivnog dijaloga i promovisanja mira i stabilnosti na ovom području.

Potom, skup je bio posvećen temi: „Uticaj izmijenjenog bezbjednosnog ambijenta na Zapadni Balkan“, kojim je moderirao izvjestilac Potkomiteta za tehnološke trendove i bezbjednost Parlamentarne skupštine NATO Matej Tonin, a izlaganje su za ovu priliku imali viši saradnik i suosnivač Savjeta za politiku demokratizacije Kurt Bassuener na temu: „Pretrpani vakuum – zablude Zapada, spoljne prijetnje i unutrašnje iskorišćavanje rizika na Zapadnom Balkanu“ a potom šef Odjeljenja za analizu konflikata, predstavnik Instituta za mirnu podršku i upravljanje sukobima na Austrijskoj nacionalnoj odbrambenoj Akademiji Predrag Jureković o: „Regionu u čistilištu: Preobražaju sukoba na Zapadnom Balkanu u svijetlu napetih odnosa na relaciji Zapad –Rusija“.

Zajednički  96. Rose Roth i Seminar Potkomiteta o tranziciji i razvoju Parlamentarne skupštine NATO, okupio je više od stotinu učesnika, i to parlamenataraca iz NATO zemalja članica, pridruženih i partnerskih država, visokih zvaničnika u najznačajnijem dijelu iz zemlje domaćina te predstavnika međunarodnih organizacija, nevladinog sektora, univerziteta i predstavnika javnog mišljenja.

Osnovni cilj ovog skupa Parlamentarne skupštine NATO je da obezbjedi forum i olakša dijalog na parlamentarnom nivou o pitanjima bezbjednosti između glavnih zakonodavaca NATO zemalja i njihovih kolega iz partnerskih država i učesnicima pruži aktuelne informacije iz predmetne oblasti.

Seminar sjutra nastavlja rad.