Print this page
ponedjeljak, 14 maj 2018 15:53

Održan sastanak Parlamentarnog odbora “CEI – PD”

Tema - Održivi turizam

Šef stalne delegacije Skupštine Crne Gore pri parlamentarnoj dimenziji Centralnoevropske inicijative prof. dr Miodrag Vuković učestvovao je na sastanku Parlamentarnog odbora CEI-PD, koji je održan danas u Hrvatskom saboru u Zagrebu.

Sastanak je otvoren pozdravnim obraćanjem Željka Reinera, potpredsjednika Hrvatskog sabora, nakon čega su uslijedila uvodna izlaganja Peđe Grbina, šefa hrvatske delegacije i predsjednika CEI-PD, Antala Nikoletija, zamjenika generalnog sekretara CEI-a, Sabine Glasovac, članice Odbora za turizam Hrvatskog sabora, Frana Matušića, državnog sekretara hrvatskog Ministarstva turizma i Violete Simeonove Staničić, šefice Kancelarije za informisanje EP u Hrvatskoj.

Šef delegacije Skupštine Crne Gore pri CEI-PD prof. dr Miodrag Vuković, saopštio je da Crna Gora ima dobar normativni i institucionalni okvir koji se odnosi na održivi turizam i informisao da je u Ustavu naše države sadržano određenje o Crnoj Gori kao ekološkoj državi. S tim u vezi, podsjetio je na sveobuhvatan dokument „Pravci razvoja Crne Gore kao ekološke države“, pripremljen 2001. godine. Istakao je da je Crna Gora među prvim državama svijeta u potpunosti prihvatila i u nacionalni sistem integrisala zahtjeve utvrđene Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja za isti period. Šef crnogorske delegacije je zaključio da suštinu održivog razvoja čine konzistentne političke akcije, usmjerene na razvoj nacionalnih resursa i sprječavanje odluka koje iste umanjuju.

U diskusiji, u kojoj su učešće uzeli i poslanici parlamenata Bosne i Hercegovine, Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije, Rumunije, Poljske, Italije, Bjelorusije, Bugarske, Slovačke, Mađarske, Ukrajine i Austrije, istaknuto je da turizam predstavlja jednu od najznačajnijih privrednih grana u ovim državama i predstavljeni su statistički pokazatelji koji govore u prilog tome.

Posebno je pozdravljen amandman italijanske delegacije na Zajedničku izjavu, kojim se prepoznaju napori država Zapadnog Balkana na njihovom evropskom putu i iste podstiču na nastavak sprovođenja reformi.

Na sastanku je zaključeno da je neophodno usvojiti uravnoteženi pristup ekonomskom, socijalnom i kulturnom aspektu održivosti, uz posebnu brigu za životnu sredinu i očuvanje kulturnih i prirodnih resursa.

Galerija fotografija