ponedjeljak, 22 januar 2018 12:55

Održan sastanak COSAC-a u okviru bugarskog predsjedavanja Savjetu EU

 

Istaknut značaj ujedinjene Evrope

Sastanak predsjedavajućih odborima za evropske poslove parlamenata Evropske unije – COSAC, organizovan danas u Sofiji, obilježila je rasprava na temu prioriteta predsjedavanja, budućnosti Evropske unije, kao i uloge makroregionalnih strategija EU za održivi razvoj, stabilnost i bezbjednost.

Sastanak je otvorio Kristijan Vigenin, predsjedavajući Odboru za evropske poslove i kontrolu evropskih fondova bugarskog Parlamenta, a glavni fokus sastanka bio je usmjeren na isticanje ujedinjene Evrope kao jedinog rješenja za snažnu Evropu, spremnu da prevaziđe aktuelne izazove. S tim u vezi, istaknuto je da se ujedinjenost Evrope zasniva na principima zajedničkog djelovanja i konsenzusa, koji vode ekonomskom prosperitetu, socijalnoj koheziji i bezbjednosti. Međutim, Evropska unija posvećuje veliku pažnju i tehnološkom razvoju, fokusirajući se na ulaganje napora na jedinstvenom tržištu digitalne ekonomije, povezujući sistem obrazovanja sa potrebama tržišta, zbog čega mladi ljudi i jesu u centru prioriteta bugarskog predsjedavanja.

U okviru prve sesije, posvećene prioritetima predsjedavanja, učesnicima se obratio Adrijan Vuksanović, predsjednik Odbora za evropske integracije. U svom obraćanju, predsjednik Vuksanović zahvalio se evropskim partnerima na podršci koju EU pruža Crnoj Gori na njenom putu ka članstvu, a koja se obezbjeđuje sa različitih evropskih adresa. Uvjeren da članstvo Crne Gore u EU zavisi od pojedinačnih zasluga država kandidata, predsjednik Odbora izrazio je očekivanje da će Strategija proširenja za Zapadni Balkan, kroz jasne smjernice, dati doprinos i podstrek za pregovarački proces, zaključujući da proces integracija Crna Gora vidi više kao instrument za izgradnju bezbjednog društva, boljeg životnog standarda i socijalne sigurnosti.

Član Odbora za evropske integracije Nikola Rakočević, govorio je na temu budućnosti Evropske unije. U svom izlaganju, Rakočević je istakao da, u momentu aktuelne krize, sa kojom se EU suočila, potrebno je da EU pokaže spremnost da se izbori za konkurentnost, time što će podsticati države Zapadnog Balkana da što prije postanu članice. Osim toga, potrebno je da i države članice i države kandidati budu spremni za solidarnost i zajedničku akciju.

U junu 2018. godine, biće odžrano 59. plenarno zasijedanje COSAC-a.