ponedjeljak, 21 januar 2019 14:45

Održan sastanak COSAC-a

Istaknuti prioriteti predstojećeg predsjedavanja Savjetu EU i ukazano na ključne izazove u pogledu konsolidacije Evropske unije

Na Sastanku istaknuto da zemlje Zapadnog Balkana zaslužuju jasnu evropsku perspektivu

Više evropskih parlamentaraca izrazilo snažnu podršku politici proširenja EU

Evropski parlamentarci diskutovali o rezultatima predsjedavanja Malte, ulozi nacionalnih parlamenata u budućnosti EU, ishodu referenduma Ujedinjenog Kraljevstva, kao i o pomorskoj politici Unije

U okviru parlamentarne dimenzije malteškog predsjedavanja Evropskoj uniji u Sent Džulijansu će se od 28. do 30. maja 2017. godine održati LVII plenarno zasijedanje Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata Evropske unije (COSAC)

Politika proširenja treba da ostane u fokusu evropske agende, kao potvrda održivosti evropskih vrijednosti

Sastanak predsjedavajućih parlamentarnim odborima za evropske poslove parlamenata Evropske unije – COSAC, biće održan u ponedjeljak, 23. januara 2017. godine u Valeti, u okviru parlamentarne dimenzije malteškog predsjedavanja Savjetu Evropske unije.