srijeda, 12 jul 2017 18:40

Održan sastanak Grupe prijateljstva sa ambasadorkom Izraela

Iskazana spremnost za intenziviranjem saradnje u oblastima: ekonomije, turizma, zdravstva, odbrane, nauke, obrazovanja i sporta

Grupa prijateljstva Skupštine Crne Gore sa Parlamentom Izraela susrela se danas sa nerezidentnom ambasadorkom Izraela u Crnoj Gori, sa sjedištem u Beogradu, NJ.E. Alonom Fišer Kam (Alona Fisher Kamm).

Predsjednik Grupe prijateljstva Skupštine Crne Gore sa Parlamentom Izraela i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Branimir Gvozdenović pozdravio je inicijativu za organizovanje ekonomskog foruma u Podgorici, u septembru tekuće godine, koji će doprinijeti unapređenju ekonomskih odnosa, kao i uspostavljanju saradnje između crnogorskih i izraelskih privrednika.

Ambasadorka Fišer Kam čestitala je članovima Grupe prijateljstva predstojeći Dan državnosti, kao i prijem Crne Gore u NATO i ocijenila da su odnosi Crne Gore i Izraela tradicionalno prijateljski, ali da postoji prostor za unapređenje i konkretizovanje saradnje dviju država.

Sagovornici su bili saglasni u ocjeni da je potrebno intenzivirati bilateralnu saradnju na najvišem nivou i izrazili očekivanje da će uskoro u Parlamentu Izraela biti formirana Grupa prijateljstva sa Skupštinom Crne Gore, kao što je i najavljeno na današnjem sastanku.

Na sastanku je iskazana spremnost za intenziviranjem saradnje u oblastima: ekonomije, turizma, zdravstva, odbrane, nauke, obrazovanja i sporta, a u predstojećem periodu biće usaglašen plan konkretnih zajedničkih aktivnosti.

Sastanku su prisustvovali i uzeli aktivno učešće članovi Grupe prijateljstva Skupštine Crne Gore sa Parlamentom Izraela, poslanici: Andrija Nikolić, Daliborka Pejović, prof. dr Miodrag Bobo Radunović, Jovanka Laličić i Andrija Popović, koji su dali konstruktivne prijedloge za unapređenje saradnje Crne Gore i Izraela u različitim oblastima.