četvrtak, 01 mart 2018 17:14

Održana zvanična posjeta Grupe prijateljstva Skupštine Crne Gore sa Parlamentom IR Irana u Teheranu

Grupa prijateljstva sa Parlamentom Islamske Republike Irana, je na poziv predsjednice iranske Grupe prijateljstva sa Skupštinom Crne Gore Parvaneh Salahšuri (Parvaneh Salahshouri), održala niz konstruktivnih sastanaka u Teheranu u periodu od 25.-27.febraara 2018.godine.

Šef delegacije Grupe prijateljstva prof dr Miodrag Vuković istakao je važnost činjenice da je IR Iran među prvim državama koja je priznala obnovljenu nezavisnost Crne Gore, te da se dugo nakon toga čekalo na početak inteziviranja saradnje između ove dvije prijateljske države. Nakon prošlogodišnje zvanične posjete članova iranske Grupe prijateljstva Skupštini Crne Gore i ova posjeta Parlamentu IR Irana predstavlja nastavak sadržajne parlamentarne saradnje i potvrdu spremnosti da se konkretnim predloženim projektnim idejama i aktivnostima stvore dobre pretpostavke za snaženje sveobuhvatnih međudržavnih odnosa, naglasio je prof. dr Vuković.

Sagovornici su saglasni da Crna Gora i Iran kao države sa bogatim kulturnim nasljeđem i dugom tradicijom imaju mnogo toga zajedničkog te istakli posebnu potrebu za jačanjem kulturnih i turističkih potencijala. Konkretan iskorak u unapređenju sveukupne saradnje će predstavljati međusobno ukidanje viza što će omogućiti nesmetan dolazak turista i potencijalnih investitora iz ovih zemalja, kako bi se stvorio povoljniji poslovni ambijent i time postojeći kvalitetni bilaternalni odnosi podigli na još veći nivo, saglasni su poslanici oba parlamenta.

U fokusu sastanaka bile su i teme koje se odnose na oblasti obrazovanja sa posebnim osvrtom na razmjenu studenata, položaj i prava žena, infrastrukturne projekte, investicionu klimu i pitanja koja se odnose na energetiku i energetske potencijale dvije države. Ukazano je na potrebu boljeg saobraćajnog povezivanja i uvođenje redovne avionske linije na relaciji Podgorica - Teheran, što bi direktno doprinijelo većoj privrednoj aktivnosti.

Sastanci su održani sa iranskom Grupom prijateljstva, Odborom za nacionalnu bezbjednost i vanjsku politiku, Odborom za obrazovanje i istraživanje kao i sa specijalnim pomoćnikom predsjednika Parlamenta IR Irana za međunarodne odnose.

Članovi Grupe prijateljstva koji su prisustvovali sastancima i doprinijeli u njihovom radu su mr Aleksandra Vuković i Nedžad Drešević kao i članica Odbora za prosvjetu, kulturu, nauku i sport mr Branka Tanasijević.