petak, 23 februar 2018 15:44

Grupa prijateljstva Skupštine Crne Gore sa Islamskom Republikom Iran u zvaničnoj posjeti Teheranu

24 - 28. februar

Delegacija Grupe prijateljstva sa Islamskom Republikom Iran, će na poziv predsjednice iranske Grupe prijateljstva sa Skupštinom Crne Gore Parvaneh Salahšuri (Parvaneh Salahshouri) boraviti u zvaničnoj posjeti Islamskoj konsultativnoj Skupštini IR Irana u periodu od 24 - 28. februara 2018. godine.