petak, 03 novembar 2017 22:13

Održani sastanci četiri odbora i iranske Grupe prijateljstva sa Skupštinom Crne Gore

Ukidanje viza kao i uvođenje redovne avionske veze između Crne Gore i Irana predstavljaće značajan iskorak u unapređenju sveukupne saradnje dvije države 

Delegacija iranske Grupe prijateljstva sa Skupštinom Crne Gore na čelu sa predsjednicom Parvaneh Salahšuri (Parvaneh Salahshouri) održala je niz konstuktivnih sastanaka sa predsjednicima i članovima Odbora za međunarodne odnose i iseljenike, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet i Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, 2.-3.novembra 2017.godine.

Predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike Andrija Nikolić istakao je da veoma cijeni inicijativnost iranske Grupe prijateljstva za susretima sa crnogorskim zvaničnicima što ukazuje na spremnost iranske strane za inteziviranjem saradnje na mnogim poljima. Nikolić je ocijenio da Crna Gora i Iran imaju stabilne i prijateljske bilateralne odnose te u tom pravcu izrazio uvjerenje da će zvanične posjete visokih zvaničnika u bliskoj budućnosti ojačati političke, ekonomske i kulturne odnose. Sagovorni su se saglasili da nizak nivo robne razmjene, saradnje u oblasti turizma, energetike i kulture, upravo predstavljaju dodatan izazov koji će podstaći vlade dvije države da konkretnim projektnim idejama stvore dobre pretpostavke za snaženje međudržavnih odnosa. Sastanku su prisustvovali i učestvovali u njegovom radu članica Odbora Nada Drobnjak i članovi dr Halil Duković, Miloš Nikolić i mr Ervin Ibrahimović.

Tokom sastanka sa predsjednikom Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport mr Radulem Novovićem, članicama Odbora mr Brankom Tanasijević, mr Aleksandrom Vuković i članom mr Ervinom Ibrahimovićem, bilo je riječi o načinu obrazovanja i funkcionisanja radnih tijela u Skupštini Crne Gore, njihovom sastavu i izboru članova. Takođe, članovi iranske parlamentarne delegacije iskazali su interesovanje za pojedinostima postupka donošenja zakona u Skupštini Crne Gore i upoznali crnogorske poslanike sa istom procedurom koja se sprovodi u Parlamentu I.R. Irana. Sagovorni su razmijenili stavove na temu aktuelne reforme obrazovnog sistema u Crnoj Gori, sa posebnim osvrtom na model školovanja talentovanih učenika, kao i na temu instituta porodično-pravne zaštite djece: starateljstva, hraniteljstva i usvojenja. Sagovornici su konstatovali da postoji interesovanje za intenziviranje naučne i tehničke saradnje između Crne Gore i Irana.

U fokusu sastanka sa predsjednikom Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, dr Predragom Sekulićem, članicom Odbora Jovankom Laličić i članom Filipom Vukovićem bile su teme koje se odnose na oblasti saobraćajne infrastrukture, energetike i iskorišćenosti energetskih potencijala, investicionu klimu, budžetski proces, kao i pitanja koja se odnose na finansiranje političkih partija. Ukazano je na potrebu jačanja saradnje u gore navedenim oblastima i omogućavanja boljeg saobraćajnog povezivanja, što bi doprinijelo i većoj privrednoj aktivnosti između dvije zemlje.

Predsjednik Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje, prof. dr Petar Ivanović ukazao je na značaj uspostavljanja saradnje sa I.R. Iran u oblasti turizma i poljoprivrede. Prof. dr Ivanović naglasio je i značaj obrazovanja za mlade u oblasti prirodnih nauka, upoznao članove iranske delegacije sa karakteristikama Crne Gore i potrebi uspostavljanja balansa između zaštite prirode i preduzetništva. Predsjednica iranske Grupe prijateljstva gđa Salahšuri kazala je da dvije države imaju mnogo toga zajedničkog te su sagovornici, kao izuzetno značajno, istakli potrebu povezivanja turizma i kulture, naročito u zemljama sa dugom i bogatom istorijom kakve su Crna Gora i Iran. Sastanku je prisustvovao i član Odbora Mirsad Murić.

Sagovornici su konstatovali da je prvom zvaničnom posjetom iranske Grupe prijateljstva sa Skupštinom Crne Gore otvorena nova stranica u odnosima dvije prijateljske države te da su postavljeni dobri temelji za jačanje saradnje u mnogim oblastima značajnim kako za Crnu Goru tako i za Islamsku Republiku Iran. Konkretan iskorak u unapređenju sveukupne saradnje dvije države predstavljaće međusobno ukidanje viza kao i uvođenje redovne avionske veze između Crne Gore i Irana, saglasni su poslanici oba parlamenta.

Sastancima je prisustvovao i nerezidentni ambasador Islamske Republike Iran za Crnu Goru sa sjedištem u Beogradu, Nj.E. Husein Mola Abdolahi (Hussain Molla Abdollahi).