četvrtak, 02 novembar 2017 22:36

Održan sastanak grupa prijateljstva Skupštine Crne Gore i Parlamenta Islamske Republike Iran

Predsjednica iranske Grupe prijateljstva sa Skupštinom Crne Gore, poslanica Parvaneh Salahšuri (Parvaneh Salahshouri) istakla je da je jačanje parlamentarne saradnje jedan od stubova bilateralnih odnosa uz napomenu da bi značajan iskorak u unapređenju sveukupne saradnje dvije države predstavljalo međusobno ukidanje viza kao i uvođenje redovne avionske linije na relaciji Podgorica – Teheran.

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore i predsjednik Grupe prijateljstva sa Parlamentom I.R. Irana Genci Nimanbegu izrazio je zadovoljstvo povodom postojanja grupa prijateljstva, uz napomenu da ovaj oblik saradnje, manifestovan kroz direktnu komunikaciju parlamenata, predstavlja vrlo efikasan mehanizam za unapređenje postojećih prijateljskih odnosa Crne Gore i Irana.

Predsjednica iranske Grupe prijateljstva Parvaneh Salahšuri uputila je poziv predsjedniku Grupe prijateljstva sa Parlamentom I.R. Irana Genciju Nimanbeguu i njenim članovima da zvanično posjete Islamsku Republiku Iran i time započnu inteziviranje saradnje na parlamentarnom nivou, što će, kako su sagovornici složili, stvoriti stabilne temelje za jačanje saradnje u oblasti ekonomije, energetike, turizma i kulture.

Sastanku su prisustvovali članovi Grupe prijateljstva poslanica mr Aleksandra Vuković i poslanici prof.dr Miodrag Vuković i Nedžad Drešević.