srijeda, 18 oktobar 2017 14:57

Održan sastanak Grupe prijateljstva sa ambasadorom Republike Estonije

Dogovoreni pravci razvoja bilateralnih parlamentarnih odnosa

 

Grupa prijateljstva sa Parlamentom Estonije, na čelu sa predsjednikom Grupe i potpredsjednikom Skupštine Crne Gore Branimirom Gvozdenovićem, održala je danas sastanak sa nerezidentnim ambasadorom Republike Estonije u Crnoj Gori, sa sjedištem u Talinu, Nj. E. Danielom Erikom Šerom (Daniel Erik Schaer).

Predsjednik Grupe prijateljstva Branimir Gvozdenović istakao je da je Skupština Crne Gore u 26. sazivu prvi put formirala Grupu prijateljstva sa Parlamentom Estonije, prepoznajući na taj način doprinos koji parlament može da pruži razvoju sveukupnih međudržavnih odnosa.

Gvozdenović je posebno istakao značaj pune podrške Estonije evropskoj integraciji Crne Gore, pogotovo u trenutku kada Estonija predsjedava Savjetu Evropske unije. Stoga, od izuzetne važnosti je poruka koju je prenio ambasador Šer da Estonija prepoznaje Crnu Goru kao lidera u procesu evropskih integracija, te da ostaje otvorena za punu podršku i pomoć Crnoj Gori na putu ostvarivanja strateškog cilja punopravnog članstva u Evropskoj uniji. Ambasador je posebno naglasio značaj razmjene parlamentarnih iskustava i ostvarivanja neposrednih kontakata izabranih predstavnika naroda, kao najboljeg načina za dostizanje uspješne saradnje i zajedničkih ciljeva.

Članovi Grupe prijateljstva sa Parlamentom Estonije razmijenili su mišljenja o oblastima od zajedničkog interesa, posebno iskazujući interesovanje za unapređenje parlamentarne saradnje radnih tijela, ali i formiranih grupa prijateljstva, kao posebne forme koja ima naročitu odgovornost za nadgradnju bilateralnih odnosa, približavanje kultura i naroda, i uzajamnu promociju država.

Sastanku su prisustvovali i članovi Grupe prijateljstva Skupštine Crne Gore sa Parlamentom Estonije Andrija Nikolić, Maja Bakrač, Marta Šćepanović i Andrija Popović, koji su tom prilikom razmijenili mišljenja sa ambasadorom Šerom o mogućnostima za unapređenje i razvoj odnosa Crne Gore i Estonije, predlažući inicijative dublje saradnje u brojnim oblastima od zajedničkog interesa.

U vezi sa tim, Grupa prijateljstva je izrazila interesovanje za neposrednom saradnjom u oblasti parlamentarnog rada i aktivnosti, dijaspore i dobrih praksi odnosa država prema iseljenicima, informacionih tehnologija i obrazovanja, kao i u oblasti ekonomije, prevashodno turizma.