Nastavak Druge i Treća sjednica Prvog redovnog zasijedanja u 2018. godini

Lokacija:  Plenarna sala


U nastavku Druge sjednice Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini poslanici će se izjasniti o Predlogu odluke o izmjeni Poslovnika Skupštine Crne Gore.

Za Treću sjednicu Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2018. godini predložen je sljedeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2018. godinu;

2. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Inicijative za ocjenu ustavnosti odredaba člana 1 stav 2 i člana 18 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 30/17);

3. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 36 i 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 64/17);

4. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 26 stav 1 i 2 Zakona o upravnom sporu („Službeni list Crne Gore“, broj 54/16);

5. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Rješenja o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 9a, 9b, člana 9d stav 2 alineja 3, čl. 9e i 9f i člana 10 st. 4 i 5 Zakona o porezu na nepokretnosti („Službeni list RCG“, broj 65/01 i „Službeni list CG“, br. 75/10, 9/15 i 44/17);

6. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 50(a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu;

7. Predlog zakona o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na izmjenu i dopunu člana 56 Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu;

8. Predlog odluke o zaduživanju Crne Gore za 2018. godinu;

9. Izbori i imenovanja.

 

Event Properties

Početak događaja 19.03.2018. 11:00h
Kraj događaja 19.03.2018. 15:45h