Treća sjednica Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje

Lokacija: Crveni salon


Dnevni red

- Usvajanje zapisnika sa 1. i 2. sjednice -

  1. Predlog zakona o izmjeni Zakona o regularizaciji neformalnih objekata;
  2. Izvještaj o radu Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje za 2016. godinu;
  3. Predlog plana rada Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje za 2017. godinu;
  4. Tekuća pitanja.

 

Event Properties

Početak događaja 23.02.2017. 11:00h
Kraj događaja 23.02.2017. 13:00h