Treća sjednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2018. godini

Lokacija: Plenarna sala Skupštine Crne Gore


Dnevni red

 1. Predlog odluke o obrazovanju Odbora za dalju reformu izbornog i drugog zakonodavstva
 2. Predlog Zakona o upravljanju i unutrašnjim kontrolama u javnom sektoru
 3. Predlog zakona o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate
 4. Predlog zakona o izmjeni Zakona o računovodstvu
 5. Predlog zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu
 6. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji
 7. Izvještaj o rezultatima tendera za davanje u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra ,,Kolašin1600'', Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra ,, Kolašin 1600'' i Predlog ugovora o davanju u dugoročni zakup zemljišta za izgradnju baznog naselja planinskog centra ,, Kolašin 1600''
 8. Izvještaj o radu Agencije za zaštitu konkurencije za 2017. godinu
 9. Godišnji izvještaj o radu Fonda za zaštitu depozita za 2017. godinu
 10. Izvještaj o stanju na tržištu kapitala za 2017. godinu, sa Izvještajem o radu Komisije za tržište kapitala sa finansijskim izvještajem i Izvještajem ovlašćenog revizora o finansijskom poslovanju Komisije za 2017. godinu
 11. Godišnji izvještaj o radu Centralne banke za 2017. godinu
 12. Izvještaj o radu Savjeta za finansijsku stabilnost 2017. godine
 13. Izvještaj o radu Državne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki za 2017. godinu
 14. Izvještaj o stanju na tržištu osiguranja u Crnoj Gori za 2017. godinu
 15. Izvještaj o stanju energetskog sektora Crne Gore u 2017. godini
 16. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 12 Zakona o Sudskom savjetu i sudijama ("Službeni list CG,broj 11/15, 28/15 i 42/18")
 17. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Predloga za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 15 Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore ("Službeni list CG,broj 11/15")
 18. Mišljenje sa predlogom odgovora Ustavnom sudu Crne Gore povodom Inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 4 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima ("Službeni list CG, broj 55/16")
 19. Izbori i imenovanja

YouTube

Opširnije o sjednici

Event Properties

Početak događaja 30.10.2018. 11:00h
Kraj događaja 30.10.2018. 16:00h