Skupštinski odbori na sastanku sa ekspertkinjama koje sprovode nezavisnu evaluaciju Programskog dokumenta za Crnu Goru 2017-2021

Mjesto: Crveni salon


Predsjednik Odbora za ljudska prava i slobode dr Halil Duković i poslanice mr Branka Tanasijević, Maja Bakrač i Nada Nenezić, članice Odbora za ljudska prava i slobode, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, Odbora za rodnu ravnopravnost i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje sastaće se sa Lene Polsen, Zehrom Kačapor-Džihić, Lidijom Brnović i Aleksandrom Gligorović, ekspertkinjama Kontera grupe (KonTerra Group)  koje sprovode nezavisnu evaluaciju Programskog dokumenta za Crnu Goru za period 2017-2021 koji predstavlja osnov za saradnju između UNICEF-a i Vlade Crne Gore.

UNICEF se Programom saradnje obavezao da podrži napore Crne Gore na povećanju, pravičnosti i jačanju inkluzije djece kojoj je potrebna zaštita da bi ostvarili prava koja ostvaruju otežano zbog siromaštva ili socijalne isključenosti.

Da bi se ostvario ovaj cilj i ispunili globalni programski standardi, UNICEF je započeo nezavisnu evaluaciju Programskog dokumenta za Crnu Goru za period 2017-2021. godina. Evaluacija se sprovodi u periodu od oktobra 2019. do jula 2020. i proces će biti veoma participativan.

Sticanje znanja i informacija o ostvarenom progresu i utvrđivanje stepena dosadašnjeg napretka predstavlja fokus ove strateške evaluacije koja će pružiti nezavisnu procjenu rada UNICEF-a i identifikovati dodatnu vrijednost UNICEF-a u ostvarivanju nacionalnih prioriteta zemlje, uključujući pristupanje Evropskoj uniji i ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja. Evaluacija treba da obezbijedi pregled napretka u odnosu na planirane rezultate usmjerene na ostvarivanje pravičnosti, a takođe će procjenjivati da li je UNICEF strateški dobro pozicioniran da odgovori na nacionalne potrebe. Evaluacija se sprovodi na sredini trajanja tekućeg programa kako bi, s jedne strane, identifikovala uspješne intervencije i naučene lekcije, a sa druge strane, pružila preporuke za planiranje sledećeg programskog dokumenta za period od 2022. do 2026.

Tokom boravka u  Crnoj Gori u periodu od 10. do 28. februara 2020. Tim će se sastati sa ključnim partnerima koji se bave zaštitom prava djece kako bi putem intervjua, diskusija u okviru fokus grupa i pregleda dokumenata prikupili  informacije o napretku u realizaciji Programskog dokumenta za Crnu Goru za period 2017-2021.

Sastanak će se održati u Crvenom salonu Skupštine Crne Gore, sa početkom u 9 časova.

Nakon sastanka biće objavljeno saopštenje za javnost.

Event Properties

Početak događaja 13.02.2020. 9:00h
Kraj događaja 13.02.2020. 10:00h