Sjednica Trećeg vanrednog zasijedanja

Lokacija: Plenarna sala


 Dnevni red:

1. Predlog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata

 

Event Properties

Početak događaja 26.09.2017. 11:00h
Kraj događaja 26.09.2017. 14:00h