Sjednica Prvog vanrednog zasijedanja u 2018. godini

Event Properties

Početak događaja 19.01.2018. 11:00h
Kraj događaja 19.01.2018. 17:00h