Sjednica Drugog vanrednog zasijedanja u 2019. godini

Lokacija: Plenarna sala


DNEVNI RED:

 

Event Properties

Početak događaja 23.08.2019. 11:00h
Kraj događaja 23.08.2019. 16:00h