Šesta sjednica Zakonodavnog odbora

Lokacija: Plavi salon


Dnevni red

  1. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Regionalne kancelarije za saradnju mladih;
  2. Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Međunarodne organizacije rada o identifikacionim dokumentima pomoraca (revidirana) broj 185;
  3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obligacionim odnosima;
  4. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o advokaturi;
  5. Izvještaj o radu Zakonodavnog odbora za 2016. godinu;
  6. Plan rada Zakonodavnog odbora za 2017. godinu.

 

Event Properties

Početak događaja 27.02.2017. 12:00h
Kraj događaja 27.02.2017. 14:00h