Šesta sjednica Odbora za sveobuhvatnu reformu izbornog i drugog zakonodavstva

Lokacija: Plava sala


DNEVNI RED: 

  1. Izvještaj o postignutim rezultatima radnih odbora;
  2. Razno.

 

Event Properties

Početak događaja 22.10.2019. 15:00h
Kraj događaja 22.10.2019. 16:00h