Šesta sjednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu

Lokacija: Plava sala


Dnevni red

1. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama;
2. Predlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Glavnom gradu;
3. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore.

Event Properties

Početak događaja 24.04.2017. 12:00h
Kraj događaja 24.04.2017. 13:30h